Okuyucumun anlattığı olayda sözünü ettiği binanın kat mülkiyetine tabi bir yer olmadığı kanaatindeyim. Zira binanın kat mülkiyetine tabi olması halinde durum farklı, kat mülkiyetine tabi olmaması halinde durum farklı olacak.

Binalarda kat mülkiyeti kurma mecburiyeti diye bir durum yok. Bu halde okuyucumun durumu için ortak mülkiyet diyoruz.

Yine bu haldeki binalarda ortaklar, bu yeri malik sıfatı ile kullanabilir. Ancak kullanırken diğer hissedarların kullanımını engeller ise bu halde onların hisseleri oranında bir bedeli talep halinde ecrimisil olarak öderler.

Ortaklardan birinin kendi payı oranında kullanması halinde ise binaya zarar verilmediği sürece bu mümkündür. İşte okuyucumun sorusu bununla ilgili. Kendisinin ortağı olduğu yeri iş adresi olarak kullanabilir mi?

Çatı Tadilat Giderini Tüm Malikler mi Öder? Çatı Tadilat Giderini Tüm Malikler mi Öder?

Şahıs şirketi diye sözünü ettiği hükmi şahsiyeti bulunmayan bir işyeridir. Dolayısıyla iş adresi olarak kullanmasında bir iznin gerekeceği gibi bir düzenleme yoktur.

Bu yanıtı, ticarethane, yani iş merkezi adresi olarak algılayarak veriyorum. Mesela oto tamirhanesi vs. gibi binada tadilatı gerektiren veya çevreyi ve binadakileri rahatsız edici mahiyette bir işyeri kurmak üzere vermiyorum.

Şayet bu yerde kat mülkiyeti tesis olunup da katlarda ortaklık söz konusu olsaydı, mesken olarak tapuda tescil olunmuş yerlerde iş merkezi kurulamayacağını söyleyecektim. Bunun için yukarıdaki ayrıma dikkat çektim.