Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Alacaklının avukatı, “anne veya babasının vefat etmiş olması halinde; anne ve baba adına kayıtlı bulunan ve mirasçılara henüz intikali yapılmamış gayrimenkul ve araç kayıtlarının araştırılarak varsa bunlar üzerine haciz konulmasını” talep etmiştir. Böyle bir haciz yapılır mı?" sorusunu cevapladı.

Doğrusu böyle bir talebe bugüne kadar rastlamadığım gibi akla hayale gelecek bir mantık da değildir. Borçlunun malvarlığı haciz konusu olur, miras olarak kalan mallar da borçlunun malvarlığına dahil edilir ama icra müdürlüğünden bütün bunları “sen benim namıma araştır, hatta borçlu adına tescillerini de yap yeter ki benim alacağım tahsil olunsun” demeyi bugüne kadar aklına getirene pek rastlamadım. Şimdi bir alacaklı vekili bunu talep etmiş, burada asıl merak ettiğim bu açılan talebe karşı icra müdürlüğünün ne yanıt verdiğidir.

Kira Sözleşmesi Nasıl Feshedilir? Kira Sözleşmesi Nasıl Feshedilir?

Doğrusu okuyucumdan bunun yanıtını bana bildirmesini isterim bu yanıt bana ulaştığında da köşemde yayınlayacağım. Benim düşünceme gelince, icra müdürlüğü alacaklının özel vekili değildir. Onun adına ölen kalanı, terekeyi vs. araştırmaz.

Kişiye ait gayrimenkul malların veya tescilli araçların varlığına bakar, bulursa haciz tatbik eder. Bu tamam, bankalardaki hesap hareketini soruşturur bu da tamam. Ama geçmişe dönük aile tablosundaki ölüleri araştırıp bunların peşinden gitmez.