Bekar Erkeğe Ev Yok Demek Suç mu? Bekar Erkeğe Ev Yok Demek Suç mu?

Kiraya verenler açısından en fazla merak edilen noktalardan biri de şu ki sahip olunan taşınmazın satılması durumunda kiracının durumunun ne olacağına ilişkindir. 

Taşınmazı yeni satın alan kişi eski taşınmaz sahibinin yapmış olduğu kira sözleşmesi ile bağlı olmaya devam edecektir. 

Dolayısıyla taşınmazda kiracı var iken bir taşınmaz satın almak isteyen kişinin bir kere daha düşünmesi gerekmektedir.

Önceki sözleşme ile bağlı olacağı için eğer taşınmazdaki kiracısını tahliye etmek istiyorsa ya taşınmaza gereksinim duyduğu gerekçesi ile ya da satın aldığı taşınmazda esaslı inşaat ileri yaptıracağından bahisle kiracının tahliyesini talep edebilir.

Ancak bu durum maalesef ki pratikte bu kadar kolay ilemiyor. Taşınmazı yeni satın alan malik bu taleplerini kiracıya iletse de kiracı bu talepleri kabul etmek zorunda değildir.

Ve nitekim bu taleplerin kabul edilmemesi halinde taşınmazı yeni satın alan malik bu taleplerini dava açarak iletmek zorundadır.  

Kanunumuza göre taşınmazı yeni satın alan kişi satın alma tarihinden itibaren bu durumu 1 ay içerisinde kiracısına bildirmek zorundadır.

Ve satın aldığı tarihten itibaren 6 ay içinde açacağı tahliye davası ile bu durumu mahkemede ileri sürmesi gerekecektir. Sonuç olarak dava olmaksızın kiracının tahliyesi mümkün değildir.

Beşinci ve son kuralımıza gelince burada ‘’Tahliye Taahütnameleri’’nden bahsetmek istiyorum.

Kiraya veren taşınmaz sahibi kira sözleşmesinin başında kiracısından kiraladığı taşınmazın ne zaman tahliye edileceğine dair bir taahhütname almış olabilir.

Öncelikle bu taahhütnamenin geçerli olabilmesi için taahhütname tarihi ile sözleşmenin imzalandığı tarihin aynı olmaması gerekiyor. Zira Yargıtay kararlarına göre kiracı henüz taşınmadan verdiği tahliyeler geçerli kabul edilmemektedir.

İşte tahliye taahhüdünün olması durumunda kiracı bu taahhütnameye rağmen taşınmazı boşaltmak istemez ise, taşınmaz sahibi 1 ay içinde taşınmazın tahliyesini icra dairelerinde tahliye talepli icra takibi başlatarak talep edebilir.

1 ay içinde kullanılmayan taahhütnamenin bir daha kullanılması mümkün değildir. Uygulamada taşınmaz malikleri, kiracılardan tahliye taahhütnamesi alırken bazen tahliye tarihini boş bırakabiliyorlar.

Burada aslında kiracının imzaladığı şeyin tahliye taahhütnamesi olduğunu bildiği için ve bir nevi tahliye tarihinin boş bırakıldığını kabullenerek imzaladığı için Yargıtay uygulamaları bu taahhütnamelerin geçerli olduğunu kabul ediyor.

Bu nedenle kiracıların özellikle tahliye taahhütnamelerini imzalarken daha dikkatli olması gerekiyor.

Editör: Emlak Zirvesi