İklim değişikliği; iklim değişikliğine bağlı yaşanan doğal afetler birçok sektörün dünyanın geleceği konusunda yatırım yapmalarını sağlamaya başladı.

Daha sağlıklı ve yeşil bir dünya için sigortacılık sektöründe de sürdürülebilirlik çalışmalarına önem veriliyor. Dr. Öğr. Üyesi Hakan Özcan, sigortacılar tarafından hazırlanan risk haritaları ile hem poliçe sahiplerine hem de kamuya kolaylıklar sağlanacağını belirtti.

Artan global riskler ile birçok sektör, çevre ve sürdürülebilirlik konularında bilinç kazanmaya başladı. Bunlardan biri olan sigortacılık sektörü de risk analizleri ve erken uyarı sistemleri ile sürdürülebilir yaşam alanlarının artmasına olanak sağlıyor. Sigorta şirketleri, yeni poliçeler için risk raporları hazırlayıp bu raporlar doğrultusunda tavsiyelerde bulunuyor. Bu kriterlere uyum sağlayan sigortalılar ise prim azaltılması ile ödüllendiriliyor. Aynı durum iklim değişikliği ve doğal afet riskleri için de geçerli oluyor.

Dijital devrim kâğıt kullanımını azalttı

Çimento üreticileri İzmir'de Buluştu Çimento üreticileri İzmir'de Buluştu

Yaşanabilecek yüksek hasarlara karşı sigortalının bilgilendirilmesinde ve uyarılmasında sigorta şirketlerine büyük sorumluluk düşüyor. Bu sürecin sisteme yeni sigortalıların kazanılması açısından da önem arz ettiğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Özcan, “Sigortacılar tarafından hazırlanan risk haritaları hem poliçe sahiplerine hem de kamuya kolaylıklar sağlıyor. Dijital devrim tüm sektörlerde olduğu gibi sigortacılık sektöründe de bir dönüşüm başlattı. Her şeyden önemlisi kâğıt kullanımını azalttı” şeklinde konuştu.

Elektrikli araçlar için kasko poliçeleri

Hazırlanan poliçelerin e-mail ortamında sigortalılara sunulması ile kâğıt kullanımında önemli tasarruflar sağlanıyor. Elektrikli araçlar için kasko poliçeleri kullanımı da başladı. Sigorta şirketleri araç değerine paralel bir risk prim oranı ile bu poliçeleri düzenliyor. Elektrikli araçların poliçe teminat yapılarının diğer yakıtlı araçlara göre daha geniş olduğunu da belirten Dr. Öğr. Üyesi Hakan Özcan, “Yakın gelecekte bankacılık ve sigortacılık sektörleri iş birliği ile sürdürülebilirlik konusunda gelişmeler yaşanabilecek. Özelikle kasko, konut-iş yeri paketi, çevre kirliliği gibi poliçelerde, risk analizleri ile çevreye duyarlı ürünler hazırlanacak ve sigortalıların tercihinde yönlendirme yapılabilecek. Örneğin, elektrikli araç banka kredisi oranında ve kasko sigorta poliçe fiyatlandırmasında sigortalı ödüllendirilecek” dedi.