Site içinde gürültü neden olur? Doğrusu önce bunu bilmek lazım. Bu gürültü şikayetinin nedeni çok önemli.

Şunun için; bazı kat malikleri vardır ki doğal yaşam şartlarını bile rahatsız edici gürültü diye tanımlar. Sokak köpeğinin havlamasından, uçan martıların sesinden rahatsız olur. Buna çözüm getirilmesini ister.

Bu kimseler için yönetici, sanki kapısında bekleyip onu her şeyden korumakla görevli biridir. Buna karşı yapılacak bir şey yok.

En İyi Konut Sigortası Nasıl Seçilir? En İyi Konut Sigortası Nasıl Seçilir?

İkincisi bina içinde işyeri vardır, bu işyerinde çalışan makineler gürültü yapıyordur veya meskenlerde kalabalık aileler vardır ve komşu haklarını hiçe sayıp rahatsız edici davranışlarda bulunuyorlardır.

Bunlar için uyarı sonuç vermez ise dava açmak gerekir. Çalıştırılan makine var ise bunun önlenmesi kararı alınır ve makinenin çalıştırılmasına son verilir.

Ancak çoluk çocuk kalabalık aileler olup da komşuluk haklarını hiçe sayan davranışları ile çevreyi rahatsız ediyorlar ise bunlar için de dava açılır.

Yaptıkları gürültünün önlenmesi kararı alınır. Ancak bu karara rağmen gürültünün sonlandırılmaması, bir yıl daha devam etmesi halinde dairelerinin diğer kat malikleri tarafından satın alınmasına mahkemece izin verilir. Bu satın alma konusunda mağdur olan komşulara bir zorluk çıkarıldı.

Yasa değişikliği ile bu ellerinden alma kararı için dava şartı olarak kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar alınması şartı getirildi.

2007 yılından önce bu şart aranmaksızın dava açılabiliyordu böylece rahatsızlığı yaratanlara adeta bir imkan tanınmış oldu ki bunu şahsen doğru bulmuyorum. Korunması gerekenler rahatsız edenler değil rahatsız olanlardır.

Editör: Emlak Zirvesi