Tahliye davasının açıldığı mahkeme Türk Ceza Mahkemesi’dir. Tahliye davası kişinin tutukluluğu ile ilgili açılabilir. Bu davanın tutuklama kararının hangi mahkeme tarafından verileceği ve yerin durumu kişinin tutukluluğuna bağlıdır.

Tutuklama kararı Sulh Ceza Hâkimi tarafından verilen bir kişinin tahliye davası için de aynı kişi tarafından verilir. Ancak tutuklu bulunulan ilde bu kurumun olmaması durumunda dava Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşınır.

KİRACI TAHLİYE DAVASI NE KADAR SÜRER? 

Tahliye davasının kiracıya açılmasının ne kadar süreceği davaya konu olan duruma, tarafların talep ayrımlarına ve yargılamanın süresine bağlı olarak değişir. Bu neden ile davanın ne zaman sonuçlanacağı hakkında net bir bilgi verilemez. Kiracı tahliye davası süreci şu şekilde ilerler:

Dava açılmasının ardından görevli mahkeme ilk duruşma için tarihi birkaç hafta sonrasında belirler.
İlk duruşma, tarafların beyanlarının dinlenmesi ile geçer.

Deliller, beyanlar dinlendikten sonra toplanır.

Kira Beyannamesinde Pişmanlık Uygulaması Nedir? Kira Beyannamesinde Pişmanlık Uygulaması Nedir?

Tarafların uzlaşmaları mümkün ise uzlaşma olur. Eğer mümkün değil ise duruşma devam eder. İlk duruşmaya bağlı olarak diğer duruşmalar belirlenir.

Her dava farklı karmaşıklığa sahiptir. Bu neden ile farklı sürelerde sonuç alır. Kiracının tahliye edilmesi davası birkaç ay ile bir yıl arasında sürer. Bu süre boyunca avukat desteği ile ilerlenerek planlı hamleler yapılabilir.

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI AÇMA SÜRESİ NE KADAR?

İhtiyaca bağlı açılan dava süresi Türk Borçlar Kanunu'na göre değişiklik gösterir. Tahliye davası ihtiyaç nedeni ile açıldı ise şu şekilde ilerler:

İhtiyaç nedeni ile açılan davada ilk olarak kira sözleşmesi incelenir.

Sözleşmede belirlenen fesih şartlarına bağlı olarak sözleşmenin feshi yapılır.

Fesih sonrasında ihtiyaca bağlı dava açılır.

Fesih sonrasında ihtiyaca yönelik tahliye dava açma süresi bir aydır. Bir ay içerisinde davanın açılması gerekir.

Kiracı, sözleşmesi sona erene kadar eve kira ödemek ile yükümlü tutulur.

Ev sahibi kiracıdan bir aydır para alamadı ise evden tahliyesini talep edebilir.

Bu süreçte kiracının kendine savunma hakkı saklı tutulur.

Kiracı Tahliye Davası Masrafları Neye Göre Değişir?

Tahliye davasında oluşan masraflar hukuki yardım türüne, davada talep edilen tutara ve davanın süresine bağlı şekilde belirlenir.

Ev sahibi, kiracı tahliye davası açar iken harçlar ve dava ücreti ile sorumlu tutulur. Bu ücretler yetkili mahkeme tarafından belirlenir.

Davacının avukatlık ücreti de avukatın çalışma stiline ve yapılan sözleşmeye göre belirlenir. Bilirkişi raporu ve delil tespiti de kiracı tahliye davası masrafları içerisine girer.

Bunlara ek olarak davacının istediği hukuki yardım türü de ücretler üzerinde etkilidir. Dava avukatı yerine hukuk bürosundan alınan destek ile masraflar düşebilir.

Dava sırasında kiracının kirasını ödememesi durumunda masraflar kiracının üzerine kalabilir. Bu da davanın masrafları üzerinde etkili bir unsurdur.

Kira Tespit ve Tahliye Davası Birlikte Açılabilir Mi?

Kiranın tespit edilmesi ve tahliye davası bir arada açılabilen iki farklı favadır. Tahliye davası ve kira tespit davası için ayrı şart ve hükümler vardır.

Kira tespit davası kiracı ya da ev sahibi tarafından açılabilir. Davanın açılabilmesi için kira sözleşmesi yapılan tarihe bakılır.

Tahliye davasında ise kiracının tahliyesi ve ilgili kira sözleşmesinin fes edilmesi yer alır. Tahliye davası için kira sözleşmesinin fesih nedenlerinden birinin gerçek olması yeterli olur.

Fesih için geçerli nedenler arasında kiranın ödenmemesi ya da kiracının sözleşmeye aykırı hareket etmesi yer alabilir.

İki davanın da açılması için gerekli şartların sağlanması gerekir. Bu şartlar arasında gerekli belgelerin temin edilesi ve sürecin etkili bir şekilde yürütülmesi yer alır.

Editör: Emlak Zirvesi