Mevcut olan yapıların üzerinde şerh, ipotek, haciz, intifa hakkı, irtifak hakkı, şufa hakkı, vefa hakları, serbest dereceden istifade hakları bulunabilir.

Bunları gösterebilen veya bunların olmadığını gösteren belgeye de takiydat belgesi denilmektedir.

Takiydat belgesi alabilmek için ise belli bir harç yatırmak gerekir, bu harcı yatırdıktan sonra Takiydat belgesi alınabilir.

Gayrimenkulün Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır? Gayrimenkulün Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Takyidat Belgesi Nasıl Alınır?

Tapu Müdürlüğünden takyidat belgesi alabilmek için anlaşmalı olunan bankalara (Ziraat Bankası, iş Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) takyidat harcı yatırılmalıdır.

Bazı bankalar bu harçları sadece gişelerden tahsil eder fakat Ziraat Bankasından takyidat harcı yatırılmak istenildiğinde işlemi ATM cihazları aracılığı ile gerçekleştirmek gerekmektedir.

Eğer iskan için takyidat belgesi almak gerekiyor ise de ilgili apartmanda bulunan her daire bağımsız olarak harç ücretlerini bankaya yatırmalıdır.

Takyidat Belgesini Kimler Alabilir?

Takiydat belgesini malik sahibi veya bu malikten hak sahibi olan kişiler alabilir. Takiydat belgesinin 3. Şahıslar tarafından alınması mümkün değildir ve bu yasal değildir.

Takiydat belgesi tapu tarafından verilir, tapu çalışanlarından talep edilerek ve harç bedelinin yukarıda sayılan bankaların ATM’lerinden yatırdıktan sonra makbuz ile gidilip alınabilir. 

e-Devlet'ten Takyidat Belgesi Alınır mı?

Takiydat belgesi e-devlet üzerinden de alınabilmektedir. Bundan yararlanmak için TKGM servisleri sayfasına başvurmanız gerekmekte olup, bu şekilde e-devlet üzerinden Takiydat belgesi alınmaktadır.

Editör: Emlak Zirvesi