Evet okuyucumun anlattığı meseleye ben de tanık oluyorum. Kiralık yer arayanların önüne koyulan belgelerin başına kira sözleşmesi koyulduğu gibi bir de tahliye taahhüdü koyuluyor.

Peki bunu imzalamak okuyucumun durumunda olanlar için risk taşır mı? Şekil şartlarını taşıyan tahliye taahhüdü elbette kiracı için bir risktir.

Kiracı Apartman Ortak Giderini Öder mi? Kiracı Apartman Ortak Giderini Öder mi?

Şunun için: Bu tahliye taahhüdü, taahhüt metninde yazılı tarih geldiğinde kiralananın tahliye edileceğinin taahhüdüdür. Çoğunlukla da bu tarih kira sözleşmesinin sonunu göstermektedir.

Çok büyük çoğunlukla meskenler için kira sözleşmeleri bir yıllık yapıldığından kiracı için bir yılın sonunda evden çıkma riski bulunmaktadır. Dolayısıyla bu konuda kiracılar hassas olmalıdır. Ancak tahliye taahhütlerinin de geçerlilik şartları vardır.

Mesela kira sözleşmesi ile aynı tarihi taşıyan tahliye taahhütleri geçersizdir. Hatta kira sözleşmesinden bir-iki gün sonra yapılanlar için bile incelenmesi gereken bir husus bulunur.

Şöyle: Tahliye taahhüdünün tarihi, kiralananın fiilen kiracıya tesliminden sonraki bir tarihi taşımalıdır. Yani kira sözleşmesinin ertesi gün dairenin anahtarları daha teslim edilmeden imzalanan bir tahliye taahhüdü varsa bu dahi geçersizdir.

Bütün bunlara dikkat edilmeli derken benim benimsemediğim bir husustan söz etmeliyim. Tarih hanesi boş olarak imzalanan tahliye taahhüdü, sonradan doldurulsa dahi geçerli kabul edilmektedir ki ben bunu bir türlü benimseyemedim.

Kiracı için düzenleme tarihi bu kadar önemli kabul edilip, sözleşme tarihinde yapılan taahhüt geçersiz kabul ediliyorken, birden fazla yapılan taahhüt geçersiz kabul ediliyorken, kiracının başında Demokles’in kılıcı gibi devamlı duran bir risk nasıl geçerli kabul edilir?

Okuyucularım yanlış anlamasın uygulamada geçerli kabul edilmektedir ve buna dikkat etmelerini öneririm. Geçerli kabul edilmemesi konusu benim şahsi görüşümdür.