Kardeşim babamdan genel vekaletname almış. Bununla gayrimenkulünü satmış. Vekaletname vermenin amacı, bu para ile babam adına bir daire alınacak, kalan para da babam adına bankaya yatacaktı ama öyle olmamış.

Daireyi kardeşim kendi adına almış, parayı da müşterek hesaba yatırmış, buradan çekip kullanıyor. Babam bunu öğrenince rahatsızlandı. Sağlığı için şimdilik işi ileri götürüp, hastanelere düşmesin, mahkemelerde uğraşmasın diye kendisini bir ihtilafa sokmuyoruz. Vefatından sonra bizim hukuki girişimimiz olabilir mi? 

Okuyucumun anlattığı olay, aile içinde olmaması gereken olaylardan ama ne yazık ki konu sadece okuyucumun başında değil, toplumda görülebilen olaylardan.

Vekaletname alan kardeş hem hayatta iken babasına kötülük yapmış, hem de ileride kardeşlerin sahip olacağı imkanları kendi lehine çevirmiş ki elbette kabul edilebilir bir husus değil.

Aidat Ödememenin Cezası Var mı? Aidat Ödememenin Cezası Var mı?

Evet bugün bir müdahale düşünüldüğü takdirde bu müdahaleyi babaları yapacak. Çünkü vekaletname ile yapılan işlemlerde vekilin çok önemli sorumlulukları var.

En gözle görünür sorumluluk, vekil adına yapılan işlerde elde edilen yararların en kısa zamanda vekile aktarılmasıdır. Yani işlemleri yapan kardeşin, hem alınan daireyi baba adına tescil ettirmesi hem de elde kalan paranın baba adına bankaya yatırılması.

Bunların yapılmayışı hem hukuki hem cezai sorumluluğu gerektirir. Fakat babalarının yaşı ve sağlığı itibarıyla bu gibi işlerle yorulması istenilmiyor ise kardeşlerin bugün müdahale imkanı yoktur ama ileride babanın vefatından sonra müdahale imkanı olacaktır.

Zira işlemleri yapan kardeşin vekalet görevine aykırı yaptığı kazanımlar, mirasçıları, babaya ait mirastan mahrum bırakmıştır. Zira gerek alınan gayrimenkul gerekse bankadaki para, babanın vefatında kardeşlere miras olarak kalacaktı.

Dolayısıyla ortada bir zarar söz konusudur ve dava konusu yapılabilir. Hem gayrimenkuller tapuda kayden belli hem banka hesapları incelenebilir olduğundan bu konuda açılacak davada ispat kolaylığı olacaktır.