Kısıtlı kimselere mahkeme kararı ile vasi tayin olunur. Kısıtlı kişi, hayatta olduğu sürece, onunla ilgili işlemleri vasi yapar.

Ancak vasi olmak demek, vesayet altına alınan kimsenin mirasçısı olmak demek değildir. Burada şu ayrıma da dikkat çekmek isterim: Çoğunlukla vasi olarak, akrabalardan biri tayin edilir.

Gayrimenkulün Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır? Gayrimenkulün Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Şayet sorulan olayda vasi, böyle yakın bir akrabaysa ve yasal mirasçılar arasındaysa elbette yasal hakkı olduğu için mirasta pay sahibi olacak.

Ancak vasi olduğu için miras payı artmayacak. Yasal miras payını alacak. İkinci ihtimal, vasi olarak akrabalar dışında biri de tayin olunabilir. Bu halde zaten mirasta yasal olarak hissesi yoktur, vasi olduğu için de mirasçılar arasına girmemiştir.

Dolayısıyla kısıtlı kardeşin ölümü ile yasal mirasçılar dışındaki vasinin mirasta herhangi bir payı olmayacaktır.

Okuyucum anne ve babalarından kalan mallarda da payı olup olmayacağını sormuş yani vasinin ölen kardeş yerine geçtiğini hayal etmiş ki böyle bir şey hiçbir zaman söz konusu değildir.

Editör: Emlak Zirvesi