Milliyet'te yer alan habere göre, yaz ayları Türkiye’de yalıtım uygulamalarının yoğun olarak hayata geçirildiği dönemler olarak bilinir. Özellikle kış aylarında artan enerji faturalarının etkisi, şehir içi gürültü, depreme karşı korozyon uyarılarıyla birlikte son yıllarda yalıtım uygulamaları daha çok rağbet görüyor.

Diğer yandan Türk ekonomisinin önemli bir harcama kalemi olan enerjide tasarrufu artırmak ülke kaynaklarının da verimli kullanımında önemli bir yer tutuyor. İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, Türkiye’de kullanılan toplam enerjinin yüzde 31’nini binalarda tüketildiğini vurgularken, “Tüketilen bu enerjinin yüzde 80’i de kışın ısınma, yazın soğutma için kullanılıyor. 2021’de enerji ithalatına 50.7 milyar dolar, 2022’de ise 100 milyar dolar ödeyen ülkemizde binaların sadece yüzde 20’si yalıtımlı olduğu için bu 100 milyarın yaklaşık 12 milyar doları boşa harcanmış oluyor” dedi.

Yalıtım tercihinin artırılması amacıyla geçen haziran ayında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı liderliğinde İZODER’in desteği ile yüzde 0.99 faiz oranlı 60 aya kadar vade seçenekleri sunan ve hane başına 50 bin lira üst limitli bir finansman çözümü de oluşturulmuştu.

3-5 kat daha fazla

Avrupa Birliği ülkelerinde 2019 yılından bu yana yeni kamu binalarının tümünün neredeyse sıfır enerjili olarak üretildiği bilgisini veren Eruslu, “2020 yılının başından itibaren ise tüm yeni binalar neredeyse sıfır enerjili olarak yapılıyor.

Birçok gelişmiş ülkede binalar ısıtma ve soğutmaya yönelik birim metrekaredeki yıllık enerji tüketimi 30-50 kW olacak şekilde yalıtımlı olarak tasarlanıyor ve inşa ediliyor.

Ülkemizde ise halen bina enerji tüketimi 100-120 kW (birim metrekare/yıl) seviyesinde. Hala enerji israfımız gelişmiş ülkeler ile mukayese edildiğinde 3 ila 5 kat daha fazla” dedi.

Yarı yarıya verim

Isı yalıtımlı binaların enerji giderlerini yüzde 50 düşürürken Türkiye’nin toplam enerji faturasını da yüzde 15 azaltma imkanı olduğunu belirten Eruslu, ekonomik nedenlerle ısı yalıtımının tercih edilmediğini ancak bu uygulamanın oldukça ekonomik olduğunu anlattı. Eruslu şu bilgileri verdi:

“Bugün İstanbul’daki ortalama bir apartmanda dış cephede ısı yalıtımı yapılmasının daire başına maliyeti 30 bin ila 35 bin lira civarında tutuyor. Bir konut sahibinin 60 ay vadeyle ortalama 35 bin 400 lira tutarında yalıtım kredisi kullanması durumunda aylık taksit yaklaşık 835 lira oluyor.

Doğal gazın fiyatının son 5 yılın ortalaması kadar artacağı varsayılırsa yalıtımla hane başına yıllık doğalgaz tasarrufunun bedeli 7 bin 135 lira civarında oluyor.

Türkiye’deki binaları ısı yalıtımlı hale getirerek, ülkemizin toplam enerji tüketimini yaklaşık yüzde 15, hane halkının yakıt giderlerini yüzde 50 azaltmamız mümkün. Sadece binaların enerji verimli hale getirilmesiyle (En az C sınıfı binalar) her yıl 12 milyar dolar tasarruf elde etme potansiyelimiz var.”

Yapı Ruhsatı Verilen Yapıların Yüzölçümü Arttı Yapı Ruhsatı Verilen Yapıların Yüzölçümü Arttı


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 19 Şubat 2022 tarihinde revize edildi.

Yapılan değişiklikle, Neredeyse Sıfır Enerji Binalar (nSEB) ile ilgili tanımlamalar mevzuata eklendi. 1 Ocak 2023’ten itibaren, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binaların enerji performans sınıfının en az ‘B’ olacak şekilde inşa edilmesi ve kullanılacak enerjinin en az yüzde 5’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması zorunlu. Bu kapsamda bugüne kadar 5 bin metrekareden büyük bin 400 bina nSEB şartlarına uygun projelendirilerek ruhsat aldı. Emrullah Eruslu uygulamanın 2025’te daha yaygın hale getirileceğini anlattı.

Editör: Emlak Zirvesi