7 Kasım 2022 tarihinde Swissôtel The Bosphorus, İstanbul'da gerçekleştirecek Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi'22, bu yıl "Sıfırın İnşası" ana temasını işleyecek ve gayrimenkul sektöründe sürdürülebilirliğin önemi ve aciliyeti daha yüksek bir sesle duyurulacak.

"Binaların geleceği, sürdürülebilir finansman, karbonsuzlaştırma hedefleri ve döngüsel ekonomi" gibi sektörde önem arz eden konuların masaya yatırılacağı zirvede; 40'a yakın konuşmacı, dünya gündemini kapsayan 5 özel konu, 100'e yakın kurum ve kuruluşun yanında toplam 450'ye yakın katılımcı yer alacak.

ULUSAL VE ULUSLARARASI ARENADAN SAYGIN KONUŞMACILAR

Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin ağırlanacağı zirvede konularında uzman akademisyen, kamu ve özel sektör temsilcileri yer alacak. Zirve'nin açılış panelinde ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sami KILIÇ, Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih ve Alkaş Danışmanlık Başkanı Avi Alkaş yer alacak. Sonrasında TAV Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ve Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ 'sürdürülebilirlik' özelinde bir oturum gerçekleştirecek.

Yapı Ruhsatı Verilen Yapıların Yüzölçümü Arttı Yapı Ruhsatı Verilen Yapıların Yüzölçümü Arttı

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi'nin detayları Bakanlık yöneticileri tarafından paylaşılırken, yapı sektöründe sürdürülebilirliğin dünya gündeminde hangi noktada olduğunu Dünya Yeşil Bina Konseyi (WGBC), Yeşil İş Sertifikasyon Kurumu (GBCI) ve Avrupa Bölgesel Ağı (ERN) gibi yurtdışındaki önde gelen kurumların önemli temsilcilerince aktarılacak. 

GÜNDEM BELİRLEYECEK 5 KRİTİK KONU BAŞLIĞI

40'a yakın konuşmacı ve 100'e yakın kurum ve kuruluşun yer alacağı Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi'22'de sürdürülebilirlik temalı 5 kritik konu ele alınacak.

Gelecekte yaşanabilir bir çevre ve insana yakışır, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak adına yeşil bina sistemlerinin öneminin 'Binaların Geleceği' oturumunda ele alınacak. İnşaat ve bankacılık sektörlerinin yeşil binalara finansal bakış açısı, yeşil binalar için finansal ürünler, sertifika sistemleri gibi detaylar ise "Dönüşümün Kaynağı Nerede?" başlıklı oturumda irdelenecek. Sıfır enerjili, sıfır karbonlu binalar gibi yeşil bina sistemlerinin mimari yaklaşımları, bu binaların inşası, yönetimi ve sürdürülebilirliği ise "Yaşanabilir Binalar" oturumunda mercek altına alınacak. Bu oturumda BIM sisteminin uygulama ve yönetim detayında mimari inşaat ve mekanik yaklaşımları tartışılacak ve görüşler alınacak. Zirvenin bir diğer önemli başlıklarından "Karbonsuzlaşma, ama nasıl?" oturumunda konuyla ilgili uluslararası stratejilerin Türkiye'de uygulanmasına yönelik imkân ve engeller tartışılacak. Binalarda enerji verimliliğin artışı ve potansiyeli ile yenilenebilir enerji üretiminde Türkiye'nin durumu ve ulusal enerji politikaları incelenecek.

Yeşil bina sektöründe özellikle yeşil malzemenin net tanımı ve yaklaşımı paylaşılacağı "Malzeme ve Kaynaklar" oturumunda da yeşil malzeme tanımına bağlı Türkiye deki yeşil malzeme piyasası ve küresel bakış açılarının sertifika sistemlerine etkileri ele alınacak. 

Editör: Emlak Zirvesi