Kat mülkiyetine tabi binalarda yöneticinin asıl seçileceği yasada belirtilmiştir. Yönetici kat malikleri toplantısında sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilir.

Bu yönetici kat malikleri arasından da olabilir, dışarıdan da olabilir. Ancak seçilmesi için şartlar vardır, kat malikleri kurulu toplantısında ve yine kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilecek, süresi bir yıl olacak.

Bu konu açılmışken şu nisap konusundaki fikrimi söylemek isterim. Sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilme şartının yasada değiştirilmesi taraftarıyım zira bugüne kadar bu nisaba uyularak seçilen yöneticiye pek rastlamadım.

Böyle olunca da binadaki her muhalif kişi bu nisap sağlanmadığı gerekçesi ile iptal davası açmakta, bina senelerce süren ihtilafa konu olmakta.

Zaten sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilmenin de mantıklı bir gerekçesi yok. Dolayısıyla bu nisap şartı kalkmalı, katılanların çoğunluğu ile seçilmeli. Evet bu yöntemle yönetici seçilir ve yasada sayılan görevleri yapar.

Peki yönetim kurulu toplanıp bir başka yönetici atar mı? Hayır, böyle bir sistem yoktur. Belki bir şirketle binaya ait bazı işlerin yapımı için anlaşabilir.

Kiracı Nasıl Çıkarılır? Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Örneğin binanın elektrik sisteminin bakımı için, belki yakıt sisteminin bakımı için, belki bina temizliği için asansör için vs.

Ancak bu anlaşma yapılan şirket bina yöneticisi değildir, olamaz. Yönetici hâlâ, kat malikleri tarafından seçilen kişidir ve yöneticilik yetkisini kullanır, sözleşme yapılan kişi veya şirket de sözleşme çerçevesinde hizmet ifa eder, o kadar.

Şayet yapılan sözleşmede yöneticilik görevinden söz ediliyorsa bile bu madde geçersizdir, kat maliklerinin muhatabı kesinlikle seçilen yöneticilerdir.

Editör: Emlak Zirvesi