Geçen sene babamı kaybettim ve üstüne olan borçların bize kalmaması adına reddi miras yaptım. Bu ocak ayında da annemi kaybettim ve reddi miras yapmak istiyorum.

Lakin az önce makalelerinizi okudum ve herkesin kendi borcundan mesul olduğunu öğrendim ama makaleler hayatta olan bireyler içindi. Ölüm durumunda da kural aynı mıdır yoksa borcu bize mi kalır?

Evet, herkes kendi borcundan sorumludur. Babanın borçları için evladın malvarlığına başvurulamayacağı gibi evladın borcu için de babanın malvarlığını başvurulmaz. Kural budur.

Bazı yazılarımda evladın borcu için babaya başvurulacağını yazdığım oldu ancak buradaki özelliğe dikkat çekmişimdir.

Şayet baba evladına kefil oldu ise kefil sıfatı ile babaya başvurulur. Hatta bugün kefil olmak için bile bazı şekil şartlarına uyma zorunluluğu vardır.

Yani sadece bir imza atmakla kefil olunmaz. Dolayısı ile hayattaki kimseler için sistem budur

Ama okuyucum ölen annesinin borcundan söz ediyor. Bu halde durum değişir, çünkü ölenin mirası aktifi ve pasifi ile birlikte mirasçılarına kalır.

Kiracı Evi Göstermek Zorunda mı? Kiracı Evi Göstermek Zorunda mı?

Yani malvarlığı ve alacakları miras olarak mirasçılarına kalacağı gibi borçları da mirasçılarına kalır.

İşte bunun için mirasın reddi sistemi getirilmiştir. Şayet borçları miras olarak kalmasaydı mirasın reddi uygulamasına ne gerek olacaktı?

Dolayısı ile okuyucumun annesinin vefatı ile varlığı miras olarak kaldığı gibi borçları da kalmıştır.

Zaten kendisi babasının vefatında mirası reddetmiş, şimdi annesinin borçları var da bunlardan kurtulmak istiyor ise vefattan itibaren üç ay içinde mirası reddetmelidir.

Ancak bazı mirasçılar vefat eden yakınının hatırına borcunu üstlenir ve kaybettikleri yakını için ‘borçlu gitti’ denmesini istemez.

Bu nedenle de mirasın reddi yolunu seçmez. Bu durumda ölenin borçlarını ödemeye çalışır.

Aksi düşüncede olanlar veya ödemeye gücü yetmeyenler, mirası reddeder ve miras bırakanın borçlarından kurtulduğu gibi kendilerine kalacak malvarlığı var ise bunlardan da vazgeçer.

Editör: Emlak Zirvesi