Kat malikleri toplantısının ocak ayı içinde yapılacağı kesin kural değildir, bunun netleşmesi için binanızın yönetim planına bakmak şarttır.

Şunun için: Yönetim planlarında olağan toplantıların hangi tarihte yapılacağı yazılı olabilir. Şayet yönetim planında olağan toplantılar için tarih belirtilmiş ise buna uyulur.

Örneğin benim hazırladığım yönetim planlarında olağan toplantıları ben mart sonu, mayıs başlarına alırım.

Çünkü kışın ortasında toplanma güçlüğü olabilir. Bir de kışın ortasında yani ocak ayında yönetim değişikliği özellikle yakıt ve ısınma konusunda problem yaratabilir.

Bu nedenle kışın bittiği, baharın başladığı ayları yönetim değişikliği için uygun bulurum. Geçmiş kışın problemleri geride kalmıştır, önünüzde bahar ve yaz ayları vardır ki gerekli hesaplamaların yapılması ve önlemlerin alınması için bir fırsattır.

Miras Evin Kirasını Kim Alır? Miras Evin Kirasını Kim Alır?

Şayet yönetim planında belli bir tarih tayin edilmedi ise işte bu durumda yasal olarak olağan toplantı ocak ayında yapılır. Bunun için ocak ayı kesin kural değildir dedim.

Okuyucum ocağın ortalarına gelmekte iken 15 günlük davet süresinin geçeceği endişesinde. Hiç endişe etmesin.

Yönetim planında belirlenmiş olağan toplantılarda veya yasal olarak olağan toplantının ocak ayı içinde yapılacağı durumlarda, olağan toplantı için davetin 15 gün önceden yapılması mecburiyeti yok

15 gün önce davet edilme durumu olağanüstü toplantılar için. Şayet yönetim planında olağan toplantı tarihi belli değil ise toplantı ocak ayına yetişmeyecek ise ocak ayından sonraki toplantılar olağanüstü toplantı olacağından bu durumda 15 gün önce davet şartı aranacaktır. Yani ocak toplantısı için henüz önünüzde zaman var.

Editör: Emlak Zirvesi