Apartmanlarda yaşayan kişiler için kurallar Kat Mülkiyeti Kanunu ile belirlenmekte olup bu kanuna göre asansörde oturan herkes ortak giderlere kendi hissesi oranında katılmakla yükümlüdür. 

Miras Evin Kirasını Kim Alır? Miras Evin Kirasını Kim Alır?

Kat malikleri kanunu madde 20 c bendine göre “Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz" denilerek giriş katta oturanların da bu gidere katılmak zorundu olduğu belirtilmiştir. Ancak bina yönetimi tarafından yapılan toplantı ile çoğunluk kararı alınması durumunda giriş katta oturanların asansör giderine katılmaması kararı alınabilir. 

ASANSÖR BAKIM TADİLAT VE TAMİRAT PARASINI KİM ÖDER, EV SAHİBİ Mİ KİRACI MI ÖDEMELİ?

Asansörler bina demirbaşları arasında yer almakta olup bu nedenle asansör bakım ve tadilat paralarını kiracılar değil ev sahipleri ödemekle yükümlüdür. Kiracı sadece kullanmış olduğu kapıcı hizmeti, elektrik, su gideri gibi ortak gidere ilişkin aidat parasını ödemekle yükümlüdür. 

Editör: Emlak Zirvesi