Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Bir kimse sağlığında hileli yollarla gayrimenkul veya gayrimenkul hissesi elde etmiş ise vefatından sonra hak sahipleri mirasçılarına dava açabilir mi?" sorusunu cevapladı.

Bir kimsenin vefatında tüm aktif ve pasifi mirasçılara geçer. Dolayısı ile nasıl ki malvarlığı mirasçılara geçecek ise borçları da geçecektir. Nitekim malvarlığından fazla borcu olanların vefatında mirasçıları mirası reddetmektedir.

Bazı mirasçılar ise “ölenin varlığı bizim olduğu gibi borçları da bizimdir” deyip bu borcu üstlenmektedirler. Ancak üç ay içinde reddetme hakkı mevcuttur, bunu yapmazlar, ölenin hakları kimsede kalmasın diye bunları tasfiye ederler.

Ancak nakdi alacakları olanların takip yaptığı gibi gayrimenkuller üzerinde hakları olanlar da bunu temin maksadı ile dava açabilirler. Ölenin haksız iktisap ettiği malların, onun ölümü ile haklı hale gelmeyeceği doğaldır. Dolayısı ile hakları zedelenenlerin de bu haklarını takip ile bunu kendilerine sağlamaları da doğaldır.

10 Yıllık Kiracı Çıkarılabilir mi? 10 Yıllık Kiracı Çıkarılabilir mi?

Örneğin anlatılan olayla ilgili olmak üzere bir kimse aleyhine açılmış bir davaya bakılmakta iken o kişi vefat ederse dava mirasçılarla devam eder. Neticede bir kimsenin vefatı ile haksız elde ettiği varlıklar haklılık kazanmıyor, hak arayacaklar için imkanlar tükenmiyor.