Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Annem dahil üç kardeş 35 yıldır bir zeytinliği paylaşıyor. Bu hukuki bir paylaşım değil, kendi aralarında belirledikleri alanlar olmuş, bu yerlerdeki zeytinleri işliyorlar. Ancak bir ortak hissesini satmış. Şimdi diğer ortaklar mesela annem bu durumda öncelikli alım hakkını kullanabilir mi? " sorusunu cevapladı.

Bilindiği gibi paylı mülkiyette ortaklardan bir hissesini ortaklar dışında birine sattığı takdirde, ortakların şüf-a hakkı yani öncelikle alım hakkı vardır. Bunun için de belli süreler söz konusu olur.

Hissesini satan ortak veya satın alan ortak, diğerlerine durumu noterden yazı ile bildirmelidir. Bu bildirim üzerine hissedarlardan biri veya birkaçı üç ay içinde önalım (öncelikli alım) hakkını kullanabilir.

Okuyucumun durumuna gelince; okuyucumun annesi ile iki kardeşi bir gayrimenkule paylı mülkiyet esasları dahilinde malik olduklarına göre bu kural onlar için de geçerli.

Bazı alanların işletilmesinin kardeşler arasında kullanılıyor olması paylı mülkiyet esaslarına farklılık getirmez. Dolayısıyla belli ağaçların kullanılıyor olması ortaklara dilediği gibi satış yapma hakkı tanımaz.

Zira ortaklar yine de gayrimenkulün tümüne maliktir ve bir ortak işlediği ağaçları değil gayrimenkul üzerindeki hisse durumunu satmaktadır.

İçinde Oturan Olan Ev Satılır mı? İçinde Oturan Olan Ev Satılır mı?

Bu durumda okuyucumun annesine bu konu resmen bildirildi ise üç ay içinde dava açmak zorundadır. Hiç bildirim yapılmadıysa bu iki sene sonra kaybolacaktır. Böyle bir olayda önalım hakkını kullanmak için dava açmak şarttır.