Binamız merkezi sistemle ısı pay ölçerler vasıtasıyla ölçülerek ısınıyor. Isı giderinin yüzde 30’u, ortak gider olarak kat maliklerine bölüştürülüyor.

Yönetici bunun yüzde 60‘a çıkarılması halinde tasarruf olacağını söyleyip toplantıda buna dair karar alacağını belirtiyor. Oysa bu durumda masrafımızın artacağını hesapladık. Buna mecbur muyuz? 

Bekar Erkeğe Ev Yok Demek Suç mu? Bekar Erkeğe Ev Yok Demek Suç mu?

Merkezi sistemde bir kısım gider kat malikleri arasında bölüştürülür. Çünkü ara kapı girişlerinde radyatör vardır, belki kapıcı dairesi bulunuyordur ve kapıcı yakıt gideri ödemiyordur vs. Ancak okuyucumun yaptığı hesaplamada yüzde 60‘ın eşit bölüştürülmesi halinde daha çok bedel ödeneceği belirlenmişse, buna okuyucum ve komşuları mecbur değil.

Kat malikleri toplantısında alınan kararlar uygulanır. Alınan kararlara muhalif kalanlar ise bir ay içinde iptal davası açabilir ve yasaya aykırı bir kararsa veya yasaya aykırı nisapla alınmış bir kararsa mahkemece iptal edilebilir.

Okuyucumun toplantısı martta olacakmış. Bu tarihe kadar hesabınızı iyi yapıp, toplantıda gündeme geldiğinde çoğunlukla kabul görmezse zaten yönetici kendi isteği ile durumu değiştiremez. Dolayısıyla okuyucumun önünde komşuları ile durumu konuşup bir karara varmak var.

Toplantıda çoğunluğun oyunun olumsuz olması var. En son ihtimal de teklife olumsuz oy kullanıp mahkemeye başvurmak. Yani okuyucumun önünde bayağı bir imkan bulunuyor.

Editör: Emlak Zirvesi