URLA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın satış yoluyla giderilmesi kararındandolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazınönemli vasıfları:

Özellikleri : İzmir İli, Urla İlçesi , YELALTI Mahallesinde tapuda Balalaki üçdeğirmenler mevkiinde 247,77 m2 yüzölçümlü olarak arsa vasfıyla kayıtlı 3243 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaz olup, dosyadaki bilirkişi raporlarında " taşınmaz Tayfun sk. Cepheli olup, 75.Yıl Cumhuriyet caddesi ile arasında iki parsel bulunmaktadır. Köşe konumludur, ana yola göre yüksek, Tayfun sokak a göre düşük kotta bulunmaktadır. İlçe meydanına mesafesi yaklaşık 250m. Dir. üzerindeki ekonomik nitelikte yapı bulunmamaktadır, ayrıca üzerinde 9 ada 25-30 yaş aralığında zeytin ağacı ile ekonomik değeri bulunmayan ağaçlar mevcuttur" denilmiştir.

Adresi : İzmir Urla Yelaltı Mahallesi 3243 Ada 2 Parsel

Yüzölçümü : 247,77 m2

İmar Durumu "3243 ada 2 parsel1/1000 ölçekli merkez revizyonimarplanında ayrık nizam max.TAKS:0.40,max.KAKS:0.80 den iki katlıkonut alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazda tek başına yapı yapılıp yapılamayacağı güncel koordinatlı aplikasyon krokisi ileçizili imar durumu talebinde bulunulması halinde Etüt komisyonu tarafından tekrar değerlendirilecektir" denilmiştir.:

Kıymeti : 3.721.950,00 TL

KDV Oranı : %10

İzmir Konak'ta İcradan Satılık Konut İzmir Konak'ta İcradan Satılık Konut

Kaydındaki Şerhler: yoktur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2023 - 11:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2023 - 11:55
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 11:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 11:55
Editör: Emlak Zirvesi