MARMARİS 2. İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/140 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Marmaris İlçe, SELİMİYE Mahalle/Köy, HANIMPINARI Mevkii, 129 Ada, 1 Parsel

Adresi : Selimiye Mahallesi Hanımpınarı Mevkii Marmaris / MUĞLA

Yüzölçümü : 199,19 m2

İmar Durumu :Marmaris Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.08.20221 tarih ve E-41823250-804.01- 10840 sayılı yazısı ile alınan imar durum bilgisine göre taşınmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 29.09.2014, 27.04.2018 ve 08.04.2021 tarihli onaylarıyla onaylanan 1/25000 ölçekli Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzen Planı Revizyonu sınırları içerisinde "Kırsal Gelişme Alanı" kullanımında, aynı zamanda 3.Derecede Doğal Sit Alanında kalmaktadır.

Bursa'da İcradan Satılık Arsa Bursa'da İcradan Satılık Arsa

Kıymeti : 1.993.715,00 TL (taşınmazın üzerindeki yapı ve zirai unsurlarla birlikte toplam değeri)

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2023 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 13:30

Editör: Emlak Zirvesi