MARMARİS 2. İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/140 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Marmaris İlçe, SELİMİYE Mahalle/Köy, HANIMPINARI Mevkii, 129 Ada, 1 Parsel

Adresi : Selimiye Mahallesi Hanımpınarı Mevkii Marmaris / MUĞLA

Yüzölçümü : 199,19 m2

İmar Durumu :Marmaris Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.08.20221 tarih ve E-41823250-804.01- 10840 sayılı yazısı ile alınan imar durum bilgisine göre taşınmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 29.09.2014, 27.04.2018 ve 08.04.2021 tarihli onaylarıyla onaylanan 1/25000 ölçekli Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzen Planı Revizyonu sınırları içerisinde "Kırsal Gelişme Alanı" kullanımında, aynı zamanda 3.Derecede Doğal Sit Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.993.715,00 TL (taşınmazın üzerindeki yapı ve zirai unsurlarla birlikte toplam değeri)

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

Muğla Bodrum'da İcradan Satılık Arsa Muğla Bodrum'da İcradan Satılık Arsa

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2023 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 13:30