Sektörle ilgili yaşanan sorunları çözmesi amacı ile İMKON Genel Merkezinde bir araya gelen İMKON ve Türkiye Kamu Müteahhitleri Platformu üyeleri yaptıkları ortak basın açıklamasında, Müteahhitler olarak güçlü Türkiye’nin inşası için çalıştıklarını dile getirdiler.

Ankara’da İMKON Genel Merkezi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında;

“Bildiğiniz üzere Türkiye inşaat sektörü, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü durumundadır. Türkiye İnşaat sektöründe yaşanan her türlü olumsuzluk, 250 alt tedarikçi milyonlarca tüketiciyi, istihdam gücünü ve piyasa istikrarını önemli derecede etkilemektedir.

Son iki yıldır temel inşaat malzemelerine gelen fiyat artışlarından kaynaklı sorunlar nedeniyle, vatandaşlarımızın en temel hakkı olan konuta erişim hakkı zorlaşmış ve kamu yüklenicileri ellerindeki işleri yapmaz hale gelmiştir.

Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, son bir aydır üst üste orta ve alt gelirli vatandaşlarımızın konut erişimleri ile ilgili ciddi adımlar atmaktadır. Hükümetimizin bu konuda attığı adımların özel sektör iş birliğiyle daha da güçleneceği inancını taşımaktayız.

İnşaat Maliyetleri Yüzde 67 Arttı İnşaat Maliyetleri Yüzde 67 Arttı

Söz konusu yapılacak bu işlerin tarafı olan kamu yüklenicilerinin, son bir yılda yaşadıkları zorlukları TBMM’nin gündeminde olan Torba Yasa kapsamında değerlendirerek kamu yüklenicilerinin sorunları giderilmeli ve bu sürece daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde katılmaları bir an önce sağlanmalıdır.

Bu sebeplerden dolayı, Reel fiyat farkı, Gelir kaydedilen teminatların iadesi, Yasaklılığın kaldırılması Koşulsuz ve cezasız tasfiye hakkı, Kamu İhale Mevzuatında değişiklik yapılması Maddelerinin sektörümüzle ilgili yaşanan sorunları çözmeye ışık tutacaktır” denildi. 

Editör: Emlak Zirvesi