Kiracı Nasıl Çıkarılır? Kiracı Nasıl Çıkarılır?

12 daireli apartmanımızda yönetici, olağan tarih dışında toplantı yaptı. Hem toplantıyı hem de alınan kararları bize bildirmedi. Bu fesih nedeni midir? Ayrıca gelenler için hazirun cetveli yoktu.

Kimlerin kat maliki kimlerin vekil olduğu belli değil. Mesela benim gördüğüm kadarıyla malik ve vekil olmayanların imzası var. Böyle bir toplantı geçerli midir? Yasa ve yönetmeliklere uygun olarak seçilmeyen kişi, mesela ısı yalıtımı yaptırabilir mi?

Okuyucumun uzun mektubundan özetleyebildiğim kadarıyla soruların bir kısmı bunlar. Tümünü alsam köşem yetmeyeceği gibi bir kitap yazmam gerekecek. Bugünlük bunları yanıtlayayım, gerisi birgün sıra gelirse artık. Kat maliklerini toplantıya çağırma yetkisi yöneticiye, denetçiye ve bağımsız bölüm sayısının üçte birine aittir.

Bunlar yönetim planında gösterilen tarih dışında kat maliklerini toplantıya çağırabilirler ama bunun da kuralları var. Toplantı tarihinden 15 gün önce tüm kat maliklerine davetiye ya taahhütlü mektupla gönderilir veya elden imza mukabili teslim edilir. Bu şarta uyulmazsa yapılan toplantı yok hükmündedir.

Her toplantı için hazirun cetveli düzenlenir, gelenler asil mi vekil mi işaretlenir ve gelenlere imzalattırılır. Katılanlar konusunda bir ihtilaf varsa konu bu cetvel incelenerek halledilir. Hazirun hazırlanmazsa bu durumda da karar sonrası katılanlara yine asil veya vekil oldukları yazılarak imzalattırılır. Bu halde de toplantının iptal nedeni olmaz. Ancak yapılan incelemede imza edenlerin toplantı nisabını sağlamadığı veya yönetici nisabını sağlamayacağı görüldüğünde bu husus iptal talebi nedenidir.

Gerekli nisabı sağlamadan yönetici seçilen kişi binada bakım ve onarım yapabilir mi? Mesela izolasyon yaptırılabilir mi? Yöneticinin şartları oluşmadan seçilmiş olması durumunda bu bir yokluk nedeni değildir, bir iptali talep nedenidir.

İptal talebi mahkemeden istenilir ve mahkeme kararının kesinleşmesine kadar yönetici görev yapar, yaptıkları geçerlidir. İptal kararı kesinleştikten sonra yöneticinin yetkileri biter. Yapılanların iptalinin gerektiği hallerde mahkemede iptal talepli dava açılır. İptal kararı kesinleşene kadar o işlem yürürlüktedir. Yokluk iddiasında ise yokluğun tespiti talep olunur. Yokluk tespit olunursa o karar baştan itibaren yok olarak kabul edilir.

Editör: Emlak Zirvesi