Deprem açısından riskli olduğu düşünülen bir binayla ilgili Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuruda bulunulması lazım.

Başvuru tamamlandıktan sonra riskin seviyesinin tespit edilmesi için bina denetlemeleri gerçekleştirilecek. Risk durumunun tespit edilmesiyle bina kentsel dönüşüm hizmeti alabiliyor.

Kentsel dönüşüm için hangi belgeler gerekli?

Eğer binanızın depreme dayanıksız olduğunu düşünüyor ve kentsel dönüşüm başvurusu yapmak istiyorsanız şu belgeler gerekli:

Oturan kişilerin ya da sahibinin Kimlik belgesi fotokopisi

Tapunun fotokopisi Hisse oranlarını belirten belge

Belediyeden statik proje belirten belge

Vekaletname Yerleşim yerini doğrulayan yazı belgelerinin toplanması gerekiyor.

Kentsel dönüşüm kira yardımı

Binaları kentsel dönüşüm proje kapsamına giren ev sahiplerine kira yardımı yapılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kira desteğinin yüzde 30 oranında arttığını, böylece 1.500 liraya çıkarıldığını paylaştı.

Bakan Kurum ayrıca şunlardan bahsetti:

"Kampanyada faiz ve alım desteği olacak, bu kampanya ile konut fiyatı ve kiralar daha da düşecek. Kampanyaya katılan firmalar süre boyunca fiyatta değişiklik yapmama sözü verecek"

Kentsel dönüşüm kira yardımı için hangi evraklar gerekli?

Başvurunun yapılacağı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınacak başvuru formu

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Gayrimenkulün bağımsız bölümünü gösterir tapu senedinin aslı ve fotokopisi

Nüfus müdürlüğünden alınacak ıslak imzalı nüfus kayıt örneğinin aslı

IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi (T.C.Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü, banka hesabının kamu bankalarına ait vadesiz hesap olmasını ve mümkünse Ziraat Bankası ya da Halkbankası olması gerektiğini belirtmektedir.)

Konut çok hisseli ise kira yardımı almak isteyen malike ait bölümün son 3 aya ait doğal gaz, elektrik ya da su faturalarından birinin aslı ibraz edilmelidir.

Vekaletname aslı ve fotokopisi

Vekilin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

Vekaletname ile yapılacak kira yardımı başvurusunda vekaletnamede "6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi" ibaresinin yer alması gerekmektedir.

Kentsel dönüşüm kira yardımından kimler yararlanabilir?

Kentsel dönüşüm alanındaki konutlarda kiracı olarak yaşayan kişiler de kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilmekte. Kiracılara 2 aylık kira bedeli yardımı yapılmakta.

Başvuru şartları şu şekilde:

Tahliye itibariyle en fazla 1 yıl içerisinde başvuru gerçekleşmelidir.

Yerinde Dönüşüme 500 Bin TL Hibe! Yerinde Dönüşüme 500 Bin TL Hibe!

Kentsel dönüşüm kira yardımı için ise belediyelere başvuru yapılır.

Binanın kentsel dönüşüme uygun olduğuna dair belge ile başvuru gerçekleştirilmelidir.

Özellikle yapının riskli olduğunun belgeleyen rapor ve yıkım formu üzerinden başvuru yapılmalıdır.

Güncel tapu kaydı ve belgesi zorunludur.

Nüfus kimlik fotokopisi üzerinden başvuru gerçekleşir.

Editör: Emlak Zirvesi