Dayım paranoid şizofren biriydi ve Ekim 2021’de vefat etti. Vefatından üç ay önce evlenmiş. Piyasada dolaşan ve bunlara bağlı hacizler tatbik edilen gayrimenkulleri var. Haciz nedeni, eşinin de aval olduğu bonolar. Yani bence ortada bir tezgah var. Eldeki doktor raporları ile bu hacizleri kaldırtmam mümkün mü?

Genel hukuk kuralına göre akıl hastaları hukuki işlem yapamaz dolayısı ile borçlanamaz.

Okuyucumun dayısının ölümünden çok kısa süre önce birtakım borç altına girdiği anlaşılıyor.

Gayrimenkulün Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır? Gayrimenkulün Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Üç aylık evli ve bu üç ay içinde birtakım bonolar düzenlenmiş olması, bunun ön yüzüne aval olarak üç aylık eşinin de imza atmış olması, okuyucumun aklına birtakım tezgahların bulunup bulunmadığı yönünde sorular getiriyor ki doğrusu düşünülmeyecek bir husus da değil.

Aval nedir? Açıklayayım; bir bono ciro silsilesi ile elden ele geçebilir. Ciro edenler sırası ile bononun arkasına imza atar, bu bir alt imza için borcu ödeme sorumluluğu taşır.

Ancak bononun arkasına değil de önüne imza atanlar ciranta değil avaldir ve müşterek borçlu durumundadır. Yani aval borçtan, borçlu ile birlikte sorumludur.

Peki bu hacizlerden kurtulmak mümkün mü? Evet mümkün. Nedeni de açıkladığım husus, yani akıl hastalarının hukuki işlem yapamayacağı hususu.

Bu durumda dayının yapmış bulunduğu borçlanma geçersiz. Bunun için açılacak davalar ile dayının hastalığının ispatlanması durumunda bonoların geçersizliği karar altına alınabilir.

Burda dayınız hayattayken doktorlar tarafından verilmiş raporlar ve kullandığı ilaçların reçetesi delil olarak sunulabilir.

Ancak bunu talep edecek kişi önemli. Bu talepte bulunacak ve davaları izleyecek kişi ölen dayının mirasçısı olacak.

Editör: Emlak Zirvesi