Müteahhitten daire aldık, içinde oturuyoruz ama dairemizin tapusunu alamadık. Görüyoruz ki müteahhit toprak sahibi ile ihtilaflı. Bu nedenle de tapu alamıyoruz. ‘Kat irtifakı kurulacak’ deniliyor ama bildiğimiz kadarıyla bu da yok. Çünkü pek çok konu sır gibi saklanıyor. Bu durumda tapumuzu nasıl alırız?

Doğrusu konu ender rastlanan meselelerden değil, hatta biraz yaygın bir konu diyebilirim. Çünkü kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapan müteahhitlerin zamanla arsa sahipleri ile ihtilafa düştüklerine çok tanık oluyoruz.

Miras Evin Kirasını Kim Alır? Miras Evin Kirasını Kim Alır?

Bu durum, müteahhitten daire satın alanları çok yakından ilgilendiriyor. Şöyle: Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde iki taraf var. Bir taraf arsa sahibi, öteki taraf müteahhit.

Müteahhit inşaatı yapacak, sözleşmeye göre kendisine ait olan bağımsız bölümleri alacak. Diğer bağımsız bölümler arsa sahibine kalacak.

Burada müteahhidin olan dairelerin müteahhit adına devri için bir kural bulunuyor.

Müteahhit sözleşme hükümlerine aynen uyacak ve inşaatı tamamlayıp adına tescili hak kazanacak. Şayet sözleşme hükümlerine uymazsa kendi adına tescil talebinde bulunamayacak.

İyi ama müteahhit bütün inşaatı cebindeki para ile yapmıyor ki inşaat sürerken daireleri satıyor ve inşaatı tamamlamak için bu paraları kullanıyor.

Müteahhitten daire satın alanlar da haklı olarak tapularını bekliyor ama bu vatandaşın tapu alabilmesi için önce müteahhidin bu daireleri almaya hak kazanması lazım.

Ancak arsa sahibi ile ihtilaflı, mesela binayı projesine aykırı yapmış. Bu durumda müteahhit tapu alma hakkına sahip olamayınca, buna bağlı olarak vatandaş da tapu alamıyor.

Yine kabul edelim ki bir nedenle müteahhit ile arsa sahipleri davalık oldu ve taraflar arasındaki sözleşme fesholdu.

Bu halde müteahhitten de daire alanlar açıkta kalıyor. İşte meselenin önemi burada.

Bir daire alınacakken mutlaka tapuda işlem yapılıp kat irtifakı veya kat mülkiyeti tapusunu almak ve bu şekilde alım satım yapılması gerekiyor.

Editör: Emlak Zirvesi