Her İsteyen Arsasının Üzerine Ev Yapabilir mi?

Arsanın planlı alanlarda yer alması ve imar durumunda "konut" yazması halinde bu arsa üzerinde ev yapılabiliyor. İmar durumu belgesi ilgili belediyeden alınabiliyor. 

Plansız yerlerde bulunması halinde ise bu parsellerde sıhhî ve estetik mahzur bulunmadığı takdirde parsel sathının yüzde beşinden fazla yeri işgal etmemek, inşaat alanları toplamı 2 katta 250 metrekareyi saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği 6.50 metreyi aşmamak, yola ve parsel sınırlarına 5 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye evler veya eğlence veya turizm tesislerim ile gibi tesislerin müştemilatı binaların yapılmasına izin verilebiliyor.

Çıkarıldığı Ev Yeniden Kiralanan Kiracının Hakları Neler? Çıkarıldığı Ev Yeniden Kiralanan Kiracının Hakları Neler?

Ev Yapmak için Gereken İzinler

Arsaya ev yapmak için öncelikle mimari projenin hazırlanması ve gerekli diğer belgeler ile birlikte belediyenin imar birimine müracaat edilmesi gerekiyor.

İnşaat ruhsatı alırken istenen belgeler şu şekilde sıralanıyor:

 • Ruhsat başvuru dilekçesi
 •  Tapu
 • İmar durumu (Belediyeden alınacak)
 • Aplikasyon belgesi (Kadastro Müdürlüğü'nden alınacak)
 • Mimari proje (Oda onaylı)
 • Mimarlar Odası'ndan sicil belgesi
 • Betonerme statik proje (Oda onaylı)
 • İnşaat Mühendisi Oda sicil belgesi
 • Elektrik tesisatı projesi (Oda onaylı)
 • Elektrik Mühendisi Oda sicil belgesi
 • Sıhhi tesisat projesi (oda onaylı)
 • Makine Mühendisi Oda sicil belgesi
 • Zemin etüd raporu
 • Harita uygulama sorumlusu ve evrakları
 • Yapı Müteahhidi ile ilgili belgeler
 • Yapı denetim sözleşmesi ve yapı denetim şirketinin belgeleri
 • Yapıya ilişkin bilgi formu
 • Yapı denetim şirketi ücretinin yüzde 20'lik kısmını yatırdığını gösterir banka dekontu
 • Şantiye şefi sözleşmesi

İnşaat Süreci

Kanunen belediyeden inşaat ruhsatı alındıktan sonra yapı inşaatına 2 sene içerisinde başlanması gerekiyor ve 5 sene içerisinde bitirilmesi gerekiyor.

2 yıl içinde inşaata başlanmazsa veya 2 yıl içinde inşaata başlamasına rağmen 5 yıl içinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz oluyor.

Bu durumda ruhsatın yeniden alınması gerekiyor.

İnşaat Tamamlandığında

Ev inşaatı tamamlandıktan sonra, kat mülkiyeti tapusuna geçilebilmesi için öncelikle iskan belgesinin alınması gerekiyor. İskan belgesi, yine ilgili belediyeden alınıyor.

Taşınmazın ruhsatlı projesine göre bitirildiğinin belediye ekiplerince tespit edilmesi halinde binaya iskan veriliyor. Aksi durumda iskan izni çıkmıyor ve yapı tapuda arsa olarak gözükmeye devam ediyor.

İskanda sıkıntı çıkaran yerlerin düzeltilmesi gerekiyor. Bu düzeltim yapılmazsa yapının yıkım süreci başlıyor.

Editör: Emlak Zirvesi