İHALE DETAYLARI

AYDIN İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2016/8009 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İncirliova İlçe, İncirliova mah.Kovalık mevkii 7364 Parsel arsa niteliğinde taşınmaz. Elektrik-su-telefon-ulaşım vb. alt yapı hizmetlerinden tam olarak yararlanabilecek konumdadır. Parsel eğimsiz bir arazi üzerinde bulunmaktadır. Etrafında yapılaşmalar mevcuttur. Parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. BORÇLU HİSSESİ: 4/16

Adresi : Aydın İli, İncirliova İlçesi, İstiklal Mahallesi, Çayırlı Caddesi İle Uğur Mumcu Caddeleri İncirliova / AYDIN

Yüzölçümü : 4.519,50 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli imar planına göre Parselin bir kısmı Konut Alanı Ayrık Nizam 9 kat.bir kısmı Konut alanı Ayrık Nizam 5 kat konut imarlıdır

Gölcük'te İcradan Satılık Arsa Gölcük'te İcradan Satılık Arsa

Kıymeti : 1.875.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2023 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2023 - 14:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2023 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2023 - 14:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İncirliova İlçe,İncirliova mah.Kovalık mevkii 7367 arsa niteliğinde taşınmaz. Elektrik-su-telefon-ulaşım vb. alt yapı hizmetlerinden tam olarak yararlanabilecek konumdadır. Parsel eğimsiz bir arazi üzerinde bulunmaktadır. Etrafında yapılaşmalar mevcuttur. Parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. BORÇLU HİSSESİ:4/16

Adresi : Aydın İli, İncirliova İlçesi, İstiklal Mahallesi, Çayırlı Caddesi, Uğur Mumcu Caddesi Ve Harbiye Caddesinin Kesişim İncirliova / AYDIN

Yüzölçümü : 1.944,40 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzıtaşınmazın 1/1000 ölçekli imar planına göre bitişik nizam 9 kat konut imarlıdır

Kıymeti : 350.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2023 - 14:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2023 - 14:40
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2023 - 14:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2023 - 14:40
Editör: Emlak Zirvesi