BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN İLANI

Muğla Bodrum'da İcradan Satılık Arsa Muğla Bodrum'da İcradan Satılık Arsa

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/472 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu kaydı : İstanbul İli Bakırköy İlçesi Şevketiye Mahallesi 651 Ada 13 Parsel , 700,00 m2 Yüzölçümlü 3. Kat 10 Numaralı Bağımsız Bölüm Sayılı 20/164 Arsa Paylı , Mesken Nitelikli Taşınmazın 3/20 Hissesi Satışa Konudur.

Adresi : İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Demet Sokak No:10 Daire 10

İmar Durumu :Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 96585800-04-310-01-
03/39872 sayılı İmar Durumu yazısına göre; Bakırköy İlçesi, Şevketiye Mahallesi 651 ada 13 parsel sayılı yer; 16.09.2007/28.11.2012/18.05.2018/22.03.2021 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Yeşilköy Uygulama İmar Planı ve Tadilatına göre Ayrık Nizam TAKS:0,25 Hmax:14,50 (4 Kat) irtifalı konut alanında kalmaktadır. Dosyasında yapılan incelemede, 1972/3329 sayı ile düzenlenmiş iskan belgesinin olduğu görülmüştür denilmiştir.

Kıymeti : 1.005.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Beyan Yönetim Planı03/11/1972
(Taşınmazın kaydındaki şerhler beyanlar tapu kaydı gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/04/2023 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/05/2023 - 14:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2023 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2023 - 14:00
Editör: Emlak Zirvesi