BURSA7. İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/3169 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, GÜNDOĞDU Mahalle/Köy, 10183 Ada, 48 Parsel,
Taşınmaz Zafer Caddesine cepheli olup 1/1000 ölçekli planda kalan kısmı dikkate alındığında arsa olarak değerlendirilebilmektedir. Taşınmazın geometrik yapısı yamuk şeklinde olup topoğrafik yapısı itibariyle kuzeydoğu-güneybatı aksında yaklaşık %55-65 oranında azalan eğimi mevcuttur.

Yüzölçümü : 3.446,89 m2

İmar Durumu :Parselin kısmen 1/1000 Ölçekli Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında ayrıntılı jeolojik etüt gerektiren alanlar dahilinde park alanında kalmakta olduğu, parselin kısmen de 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında kalmakta olduğu, 5216 Sayılı Büyükşehir Yasasının 7. Maddesi Kapsamında Çevre Düzeni Planı ve Nazım İmar Planı Yetkisi Bursa Büyükşehir Belediyesi kapsamında bulunduğu belirtilmektedir.

Kıymeti : 6.032.057,50 TL

İzmir Konak'ta İcradan Satılık Konut İzmir Konak'ta İcradan Satılık Konut

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 11:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 11:00
Editör: Emlak Zirvesi