İHALE DETAYLARI

ALİAĞA SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri 

İzmir İl, Aliağa İlçe, 1009 Parsel, Çaltılıdere Mahalle/Köy, köycivarı Mevkii, Dosyadaki mevcut bilirkişi raporuna göre; Çaltılıdere Köyü 3783 ada 118 parsel(Eski 1009 Parsel) Nolu Taşınmazın Değerlendirilmesi: Bu taşınmaz 15/10/2020 Tarihli 3402 S.Y.N ın 22/A Md. Gereğince Yenilemenin Tescili İşlemi neticesinde 1009 parsel iken 3783 ada 118 parsel numarasını almıştır. Aliağa İlçesi, Çaltılıdere Köyü, Köycivarı Mevki, 3783 ada 118 parsel nolu taşınmaz tapu kaydında Ham Toprak vasfında olup 138.877,09 m² dir. Parsel, topografik olarak eğimli bir topografyada, geometrik olarak yamukbir arazi yapısındadır. Parselin Çanakkale Yoluna cepheli olan kısmından başlamak üzere, Çanakkale Asfaltından parsele girildiğinde Hacılar Sokak devamında Cami Sokak'a cepheli mesken, hayvan damı gibi yapılaşmalar olduğu, bu yapılaşmaların arka tarafında (doğusunda) kalan büyük bir alanın ise boş durumda olduğu gözlenmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Sistemler Bilgi Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu verilere dayanarak konu parselde kalan yapılar ve ölçüleri dikkate alınmış olup, verilere göre parseldeki yapılar hesaplanmıştır.

Adresi İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çaltılıdere Köyü, Köycivarı Mevkii, 1009 Parsel

Yüzölçümü 138.877,09 m2

İmar Durumu Var , İzmir ili, Aliağa ilçesi, Çaltılıdere Köyü, Köycivarı Mevkii, tapunun 1009
numaralı parseli; Aliağa (İzmir) 1/1000 Ölçekli Çaltılıdere Köyü Uygulama İmar Planında; bir kısmı
genel otopark, bir kısmı park, bir kısmı ayrık nizam 2 kat konut alanı, bir kısmı yol olarak planlı alanda
kalmaktadır. Ayrıca taşınmaz 3194 sayılı Kanun'a göre uygulama görmesi gerekmektedir. Taşınmazın
1/1000 ölçekli plan dışında bulunan alanı; 1/25000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni
Planında; kentsel gelişme alanı olarak planlanan alanda kalmaktadır.

Kıymeti 94.992.664,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü 19/08/2022 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü 19/09/2022 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : Kültür Mah. Lozan Cad. Aliağa Belediye Binası Yanı

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

Edirne Lalapaşa'da İcradan Satılık Tarla Edirne Lalapaşa'da İcradan Satılık Tarla

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.