KARŞIYAKA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Çeşme'de İcradan Satılık Konut İmarlı Arsa Çeşme'de İcradan Satılık Konut İmarlı Arsa

TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir ili Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesi 21743 ada 4 parsel, 975 m2 yüzölçümü, arsa vasıflı taşınmaz üzerinde herhangi bir muhtesat bulunmamaktadır. Taşlık kayalık,otluk cebel arazi vasıf görünümündedir. Çok meyilli arsadır. Alt yapısı henüz hazır değildir.

Adresi : Esentepe Mahallesi 8809/47 Sokak No.23 Apartman Bitişiğindeki Boş Arsa Çiğli / İZMİR

İmar Durumu : Çiğli Balatçık Mahallesi, 21743 ada, 4 Parselde kayıtlı Taşınmazdan bahisle yapılan arşiv incelemesinde; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Ayrık Nizam 7 Kat, Emsal: 1.60 yapılaşma koşullu Konut Alanına isabet ettiği ve Plan notları -Emsal verilmiş gelişme konut adalarında İmar Kanunun 18. Maddesi ve bu kanun uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmeliğin 6. ve 32. Maddeleri uygulanacaktır.B-2 yapı nizamı verilmiş imar adalarında ada bütününde E-1.6 verilmiş gelişme konut adalarındaki nizam ve yapılaşma koşullarına uyulur.-Emsal getirilmiş gelişme konut adalarında min. parsel cephesi 22.00'dir.-Ada bütününde toplu konut uygulaması yapıldığında yapı nizamı serbestir. -“Tabi zemin kotu yol kotunun üstünde kalan parsellerde; ön bahçe mesafesi 8.00 m'nin altına düşmemek, 0.00 kotunun altında bina, otopark girişi ve iskan edilmeyen kullanılabilir katlar dışında iskan edilen kullanılabilir katlar oluşturmamak ve ön bahçeyle yan ve arka bahçelerin bağlantısını sağlamak kaydıyla bina ön cephesi tabii zemin orta noktası 0.00 kotu olarak kabul edilir. Ruhsat yapılaşmanın başladığı adalarda mevcut ruhsatlı yapılarda dikkate alınarak yapı adasının tamamı etüt edilerek kot belirlenir.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: toplu konut alanı içinde kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2023 - 10:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2023 - 10:35
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 10:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 10:35
Editör: Emlak Zirvesi