Antalya Konyaaltı'nda 409 Konut Arsası Satışa Çıkarıldı Antalya Konyaaltı'nda 409 Konut Arsası Satışa Çıkarıldı

KINIK İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/86 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Kınık İlçe, Arpadere Mahallesi, Aşağıalan Mevkii, 235 Ada, 3 Parsel, Tarla Nolu Bağımsız Bölümde bulunan taşınmaz, tapu kayıtlarına göre tarla vasfında, 12.732,23 m² Murat YILDIZ adına kayıtlıdır. Satışa konu taşınmazın, tapu kaydı, pafta örneği ve krokisinin zemine aynen uyduğu yüzölçümünde ve sınırlarında bir değişiklik olmadığı kadastro fen memurunca tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmaz kuru tarım yapılan mutlak tarım arazilerinden olup, % 1,69 eğimli, kumlu-killi toprak yapısına sahiptir. Orman,mera, yaylak, kışlak, harman yeri gibi özelliklere sahip arazilerle herhangi bir ilgisi bulunmayan tarım arazisidir. Taşınmaz imar planı sınırları içerisinde bulunmamaktadır. Taşınmazın yeri, toprak yapısı ve sınıfı, ulaşılabilirliği, sulama urumu ve günün ekonomik şartlarının göz önüne alınarak değer tespitinin yapıldığı bildirilmiştir.

Adresi : Arpadere Mah., Aşağıalan Mevkii, 235 Ada, 3 Parsel Kınık / İZMİR

Kıymeti : 345.768,50 TL Yüzölçümü : 12.732,23 m2 KDV Oranı : %8

İmar Durumu :İmar planı sınırları içerisinde bulunmamaktadır.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2023 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 11:02
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 11:02
Editör: Emlak Zirvesi