SAFRANBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Kocaeli Başiskele'de İcradan Satılık Villa Kocaeli Başiskele'de İcradan Satılık Villa

Taşınmaz üzerindeki ortaklığın tüm takyidatları ile birlikte umum arasında yapılacak açık arttırma suretiyle satış yolu ile giderilmesine karar verilen taşınmazlar, satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karabük ili, Safranbolu ilçesi, Bostanbükü Köyü, Köyiçi Mevkii, 200 Ada, 2 parselde kayıtlı, ana taşınmaz niteliği "Bahçe" olan taşınmazın umum arasında yapılacak açık artırma usulüyle satışına karar verilmiştir. Tapu kayıtlarında "işbu taşınmazda yapılacak her türlü akit ve tescil işlemlerinde kadastro güncelleme çalışmalarından doğmuş veya doğacak sonuçları tüm hukuki vecibeleri ile birlikte kabul etmeleri gerekmektedir." şerhi bulunmaktadır. Yine tapu kayıtlarında "üzerindeki kargir çamaşır suyu imalathanesi ve kömürlük İbrahim oğlu İhsan ÇAKIROĞLU' na aittir" şeklinde muhdesat şerhi bulunmaktadır. Safranbolu Belediyesi cevabi yazısında taşınmazın belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunmadığı belirtilmiştir. Bilirkişi raporlarına göre; parsel dahilinde yaklaşık 3,5 m x 4,7 m (16,45 metrekare) oturum alanına sahip halihazırda kullanımda olmayan ardiye, samanlık vs işlemlerde kullanıldığı düşünülen ve ekonomik değeri olmayan kagir bir yapı olduğu, bu yapının hemen kuzeyinde ise yaklaşık 9,5 m x 8,5 m (80,75 metrekare) oturumlu depo olarak kullanılan, fiziki yıpranma seviyesi yüksek olan kagir bir başka yapının olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kıstaslarına göre yapının II. Sınıf B grubuna dahil olduğu, toprağın organik maddece fakir-orta düzeyde, kumlu-tınlı bünyeye sahip olduğu, yine parsel üzerinde kendiliğinden yetişmiş yabani çalı formunun yanı sıra, kültürel tedbirlere uyulmadan yetiştirilmiş maddi değeri olan ağaçlar bulunduğu belirtilmiştir.

Adresi : Bostanbükü Köyü Safranbolu/ KARABÜK
Yüzölçümü : 203,58 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 108.081,05 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2023 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2023 - 14:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2023 - 14:31


2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Karabük ili, Safranbolu ilçesi, Bostanbükü Köyü, Karşıyaka Mevkii, 156 Ada, 9 parselde kayıtlı, ana taşınmaz niteliği "Bahçe" olan taşınmazın umum arasında yapılacak açık artırma usulüyle satışına karar verilmiştir. Tapu kayıtlarında "işbu taşınmazda yapılacak her türlü akit ve tescil işlemlerinde kadastro güncelleme çalışmalarından doğmuş veya doğacak sonuçları tüm hukuki vecibeleri ile birlikte kabul etmeleri gerekmektedir." şerhi bulunmaktadır. Safranbolu Belediyesi cevabi yazısında taşınmazın belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunmadığı belirtilmiştir. Bilirkişi raporlarına göre; parsel dahilinde herhangi bir inşai yapı bulunmadığı ve herhangi bir imar planı dahilinde yer almadığı, Karabük-Kastamonu karayoluna yaklaşık 800 metre mesafede olduğu, toprağın organik maddece fakir-orta düzeyde, kumlu-tınlı bünyeye sahip olduğu, parsel üzerinde kendiliğinden yetişmiş yabani çalı formunun yanı sıra, kültürel tedbirlere uyulmadan yetiştirilmiş maddi değeri olan ağaçlar bulunduğu belirtilmiştir.

Adresi : Bostanbükü Köyü Safranbolu/ KARABÜK
Yüzölçümü : 960,56 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 175.898,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2023 - 14:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2023 - 14:42
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 14:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2023 - 14:42


3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Karabük ili, Safranbolu ilçesi, Bostanbükü Köyü, Tarlabaşları Mevkii, 141 Ada, 33 parselde kayıtlı, ana taşınmaz niteliği "Bahçe" olan taşınmazın umum arasında yapılacak açık artırma usulüyle satışına karar verilmiştir. Tapu kayıtlarında "işbu taşınmazda yapılacak her türlü akit ve tescil işlemlerinde kadastro güncelleme çalışmalarından doğmuş veya doğacak sonuçları tüm hukuki vecibeleri ile birlikte kabul etmeleri gerekmektedir." şerhi bulunmaktadır. Safranbolu Belediyesi cevabi yazısında taşınmazın belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunmadığı belirtilmiştir. Bilirkişi raporlarına göre; parsel dahilinde herhangi bir inşai ürün yer almadığı, herhangi bir imar planı dahilinde olmadığı, Karabük-Kastamonu Karayoluna yaklaşık 100 metre gibi çok yakın mesafede olduğu ancak parsele ulaşımın yol olmaması nedeniyle zor sağlandığı, toprağın organik maddece fakir-orta düzeyde, kumlu-tınlı bünyeye sahip olduğu, parsel üzerinde kendiliğinden yetişmiş yabani çalı formunun yanı sıra, kültürel tedbirlere uyulmadan yetiştirilmiş maddi değeri olan ağaçlar bulunduğu belirtilmiştir.

Adresi : Bostanbükü Köyü Safranbolu/ KARABÜK
Yüzölçümü : 695,86 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 261.497,50 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2023 - 14:52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2023 - 14:52
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 14:52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2023 - 14:52
Editör: Emlak Zirvesi