İHALE DETAYLARI

ERDEMLİ SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Mersin ili Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi 720 ada, 2 parsel sayılı 3.686,00 m2 yüzölçümlü arsa vasfında kayıtlı taşınmazdır. Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama, imar planında Konut Alanı olarak ayrılmış olup; İnşaat yoğunluğu E=1,00'dir. Taşınmazın bulunduğu bölge belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgeye ulaşım özel araçlarla rahatlıkla sağlanabilmektedir.Krokiye göre kuzeydoğu ve doğu cepheli olup kuzeydoğu-güneybatı istikametinde arlan bir şekle sahiptir. Erdemli İlçe Merkezi'nin 4,35km kuzeybatısında, Eşeli Sokağın 425 metre doğusunda, Şaar Sokağın 25 metre güneyinde konumlanmıştır. Etrafında boş tarlalar ile ekili dikili tarım arazileri ve Zeytinyağı Fabrikası bulunmaktadır. Zemini düze yakın meyillidir. Taşınmaza ulaşım,taşınmazı güney ve kuzey olarak ikiye bölen stabilize yol ile sağlanmaktadır. Taşlık çalılık taşınmaz üzerinde naylonlu toprak sulama havuzu bulunmaktadır.

Adresi Koyuncu Mahallesi 720 Ada, 2 Parsel Erdemli / MERSİN

Yüzölçümü 3.686,00 m2

İmar Durumu İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama, imar planında Konut Alanı olarak ayrılmış olup; İnşaat yoğunluğu E=1,00 dir

Kıymeti 1.500.000,00 TL

KDV Oranı %8

Marmaris Selimiye'de İcradan Satılık Arsa Marmaris Selimiye'de İcradan Satılık Arsa

1. Satış Günü 22/09/2022 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü 20/10/2022 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : ERDEMLİ ADLİYESİ, 5.KAT, 524 NOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ODASI

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/15 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Editör: Emlak Zirvesi