İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan bildirgede İstanbul ili, Arnavutköy, Avcılar, Fatih, Kağıthane ve Küçükçekmece ilçelerinde yer alan 2 arsa ve 4 konut satışa sunuldu. 

Kağıthane ve Arnavutköy'de arsalar satılırken, Avcılar, Fatih ve Küçükçekmece'de 4 konut satılacak. Gayrimenkullerin satış ihalesi 29 Eylül 2022 tarihinde saat 9:45'te gerçekleştirilecek.

Emlak Kulisi sitesindeki habere göre Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından, satışı yapılacak arsaların büyüklükleri 142 metrekare ve 1.273 metrekare olarak belirlendi. Arsaların ikisinin de imar durumu konut alanı olacak açıklandı.

Konutların büyüklükleri ise 74 metrekare ile 645 metrekare arasında değişiyor. 

Satışı yapılacak arsaların fiyatları 2 milyon 272 bin lira ve 3 milyon 237 bin 900 lira olarak açıklanırken; konutların fiyatları 550 bin liradan başlıyor, 850 bin liraya kadar yükseliyor. 

İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İSTANBUL'DA KONUT SATIŞI

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı,  Ankara  Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Kat: 1 Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.   

Muğla Bodrum'da İcradan Satılık Arsa Muğla Bodrum'da İcradan Satılık Arsa

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;            

a) Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:

1) Tedavüldeki Türk Parası,

2) Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

3) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),              

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) nüfus kayıt örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, ikametgah belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar, ihalenin yapılacağı adreste toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. 

3 - Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Listede 1. ve 2. sırada bulunan taşınmazların satış bedellerinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Peşin ödemede yüzde yirmi indirim seçeneği yalnıca 1. ve 2. sıradaki taşınmazlar için geçerlidir.  

4 - İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün http://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.     

Editör: Emlak Zirvesi