KAYNARCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Muğla Bodrum'da İcradan Satılık Arsa Muğla Bodrum'da İcradan Satılık Arsa

1 NO'LU TAŞINMAZ : Sakarya ili, Kaynarca ilçesi, Sarıbeyli Mahallesi 1703 parsel sayılı taşınmazın (14/01/2023 tarihli bilirkişi raporu uyarınca) özellikleri ; Tapu kaydında "Ahşap Samanlık ve Bahçe" yazılı olup, üzerinde iki katlı ev, ahır, depove garaj yapısı bulunmaktadır. Parselin alanı 1.759,00 m²'dir. İmar durumu ; 1/1000 imar planı içinde Ayrık Nizam 3 kat (A3) oyup, emsali 1.20'dir. Çevresinde sık olmayan konut yapılaşmaları vardır. Parselin batısından kadastral imar yoluna cephelidir. Kaynarca ilçe merkezine yaklaşık 300 metre kuş uçuşu mesafesinde olan taşınmazlar topoğrafik olarak % 2 - 4 eğime sahip bir arazide yer almaktadır. Yol dışında elektrik, su, doğalgaz haberleşme v.s. gibi altyapı hizmetleri mevcuttur. Etrafları yol, komşu parseller ile çevrilidir. Parselde Ev Yapısı ; Söz konusu yapı iki katlıdır. Çatısı kiremit örtülüdür. 198,00 m² alana sahiptir. Parselde Ahır ve Depo Yapısı ; Yapı tek katlıdır. Çatısı kiremit örtülüdür. 244,50 m² alana sahiptir.

Adresi : Sarıbeyli Mahallesi Tekneler Mevkii Kaynarca / SAKARYA

Yüzölçümü : 1.759,00 m²

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : Dosyada mevcut

Kıymeti : 2.364.985,00 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2023 - 10:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2023 - 10:37
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/05/2023 - 10:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/05/2023 - 10:37
Editör: Emlak Zirvesi