Muğla Bodrum'da İcradan Satılık Arsa Muğla Bodrum'da İcradan Satılık Arsa

İHALE DETAYLARI

SAMSUN3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Samsun İl, İlkadım İlçe, TEPECİK Mahalle/Köy, 3216 Ada, 8 Parsel, Gazi Revizyon İmar Plan Notları B-2 maddesi gereği 400,00 m2 altında olması sebebiyle komşu parsellerle şuyulu olduğu parselasyona tabi yerde kaldığı belirtilmiştir. Taşınmaz arsa vasfındadır. Geometrik olarak beşgen şeklinde olup yapılaşmaya uygundur.

Adresi : Samsun İlkadım Tepecik Mah. İlkadım / SAMSUN

Yüzölçümü : 220,05 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı (K) Emsal Nizam yere isabet ettiği,

Kıymeti : 605.137,50 TL

KDV Oranı : %8

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2022 - 14:00
---------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2022 - 14:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2023 - 14:00
---------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2023 - 14:00

Editör: Emlak Zirvesi