MARMARAEREĞLİSİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, 294 Ada, 1 Parsel, MARMARAEREĞLISI Mahalle/Köy, Sıvatlar mevkii Mevkii, Satışa konu taşınmaz; Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Marmaraereğlisi Mah. 294 ada 1 parselde kayıtlı 8.526,58 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazdır.
Bilirkişi raporuna göre; Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup, fiilen tarla olarak kullanılmaktadır. Çevresinde enerji depolama alanları bulunmaktadır. Tekirdağ - İstanbul yoluna 580 metre, ilçe merkezine 2800 metre uzaklıktadır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:0.50 Hmax: 9.50 3 kat konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır. Tapu kaydında 3402 sayılı kanunun 22 maddesinin 2.fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir, şerhi bulunmaktadır.

Kocaeli İzmit'te İcradan Satılık Arsa Kocaeli İzmit'te İcradan Satılık Arsa

Adresi Marmaraereğlisi Mah. 294 Ada 1 Parsel Marmaraereğlisi / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü 8.526,58 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu : -

Kıymeti 7.077.376,80 TL

KDV Oranı %8

Kaydındaki Şerhler Diğer : 3. Derece Arkeolojik Sit alanında kalmaktadır. Tarih 01/02/1999, Yevmiye 128

1. Satış Günü 20/03/2023 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü 14/04/2023 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : MARMARA EREĞLİSİ BELEDİYESİ DÜĞÜNSALONU -MARMARA EREĞLİSİ -TEKİRDAĞ -

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Editör: Emlak Zirvesi