Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, aldıkları kararın Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili kurullarında onay aşamasında olduğunu belirterek Emlak Danışmanları Günü’nün camiaya hayırlı olmasını diledi.

KARAR MEB’E BİLDİRİLDİ

Bu arada Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Yönetim Kurulu’nun her 5 Haziran’ı “Emlak Danışmanları Günü” olarak kabul etmesiyle ilgili karar Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı ile bildirildi.

Kararın gerekçesinde şöyle denildi:

Ticaret Bakanlığı tarafından 5 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti hakkında yönetmelik ile birlikte mesleğimizde bir dönüm noktası gerçekleştirilmiştir.

Bu yönetmelik ile birlikte emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılması, haksız rekabetin ortadan kaldırılması ve kayıt dışılığın önlenmesi sonuçlanmıştır. Bu yönetmelikle artık Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yetki belgesi olmadan emlakçılık faaliyeti yapılmayacak, belgesi bulunmayın işletmeler ilan sitelerine üye olamayacaklardır. Bu sebeple mesleğin anayasası olarak kabul edeceğimiz bu anlamlı günün Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları ‘Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ ‘Kapsam madde 2 – (1) Bu yönetmelik, her tür ve seviyedeki resmi ve özel örgün ve hayat boyu öğrenme kurumlarında; öğretim programlarının yanında bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti kapsamındaki sosyal etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından eğitim kurumlarında yapılacak sosyal etkinliklere ait usul ve esasları kapsar’ çerçevesinde değerlendirilerek meslektaşlarımız adına bu özel ve anlamlı 5 Haziran gününü ‘Sorumlu Emlak Danışmanları Günü’ ilan edilmesi hususunu saygılarımızla arz ederiz.”

Erişilebilir Konut Çalıştayı’nda Sektörün Yatırımcıları Söz Aldı Erişilebilir Konut Çalıştayı’nda Sektörün Yatırımcıları Söz Aldı

5 HAZİRAN’DA ETKİNLİK VAR

Bu arada Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Akçam, 5 Haziran Emlak Danışmanları Gününün ilkini coşkuyla kutladıklarını, bu yıl gerçekleştirecekleri etkinliğin de kendilerine yakışacak bir organizasyon olması için seferber olduklarını bildirdi.

Editör: Emlak Zirvesi