İHALE DETAYLARI

ANTALYA  GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1369 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Kepez İlçe, ERENKÖY Mahalle/Köy, 6791 Ada, 13 Parsel, Taşınmazın Tapu Kaydı : Satışa konu Antalya İli, Kepez İlçesi Erenköy Mahallesi 364,00 m2 yüzölçümlü, Arsa nitelikli 6791 Ada 13 Parsel numaralı taşınmaz 1/91 hisse ile borçlu, adına tescil edilmiştir. Antalya İli, Kepez İlçesi, Erenköy Mahallesi 6791 Ada 13 Parsel numaralı Arsa nitelikli taşınmaz olup, Erenköy Mahallesi 4840. No: 32 Kepez/ANTALYA açık adresindedir. Parsel üzerinde tek katlı, gecekondu yapı bulunmaktadır. Antalya İli, Kepez İlçesi, Erenköy Mahallesi 6791 Ada 13 Parselnolu taşınmazın tapuda cinsi "Arsa" olarak kayıtlıdır. Parsel üzerinde betonarme, tek katlı gecekondu bulunmaktadır. Bina 70 m2 alana sahiptir. Tapografik olarak düz, geometrik olarak dikdörtgen şekillidir. Parsel batı yönde 4840. Sokağa 9,58 metre cephelidir.

Adresi : Erenköy Mahallesi 4840. Sok. No:32 Kepez / ANTALYA

Yüzölçümü : 364 m2

Kartepe Belediyesi'nden Arsa Satışı Kartepe Belediyesi'nden Arsa Satışı

İmar Durumu :Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 31.12.2021 Tarih ve E-50369504 - 622.03 - 4440 - 31518 sayılı cevabi yazısının ekinde gönderilen imar çapına göre; Antalya İli, Kepez İlçesi, Erenköy Mahallesi 6791 Ada 13 Parsel, ayrık nizam, 3 kat (max.), TAKS: 0,30 (max), Konut Alanı lejantındadır.

Kıymeti : 8.510,64 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Muhtelif kurumların haciz şerhi vardır. Tapu kaydında muhtesat bilgisi yer almaktadır. Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2023 - 11:00
---------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2023 - 11:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2023 - 11:00
---------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2023 - 11:00