KUMLUCA İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/337 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Kocaeli İzmit'te İcradan Satılık Arsa Kocaeli İzmit'te İcradan Satılık Arsa

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri :Antalya ili, Kumluca ilçesi, Yenice mah. Ortaköy mevkiinde konumlu 550 ada, 85 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydı itibarıyla tarla vasfında 28.137,07 m² yüzölçümünde olup borçlunun 1/8 hissesi ile 3.517,13 m² tekabül etmektedir. Borca konu olan taşınmaz kuzey-güney yönünde uzanan %0,5-0,7 eğimli, kumlu-tınlı toprak bünyesinde derin toprak profiline sahip olup görülebilir toprak karakteristikleri itibarıyla 1. sınıf ve sulu arazidir. Taşınmaz üzerinde inşai yapılar, çemberli plastik seralar, 30-35 yaşlarında portakal bahçesi ve yapılar çevresinde konumlanmış meyve ağaçlarından oluşmaktadır. Taşınmaz Akdeniz iklim kuşağında yer olmakta olup, bu iklimin özellikllerine uygun aynı zamanda karlı olan kışlık örtü altı sebze yetiştiriciliğine nar, narenciye ve zeytin yetiştiriciliğinede en elverişli arazilerdendir. Kumluca merkeze uzaklağı 10 km'dir. Kadastral yola cephesi vardır. Taşınmaz üzerindeki plastik seralar sökülüp başka arazilere yeniden kurulabilen taşınır yapılar olduğu için arzın değerini artırıcı sabit tesis niteliğinde değildir. Plastik seralar arzın değerini artıran sabit yapılardan olmadıklarından kıymet takdirine konu taşınmazdaki plastik seraların kıymet takdiri yapılmamıştır. Taşınmaz üzerinde 30-35 yaşlarında 208 adet portakal, 12-15 yaşlarında 9 adet portakal, 35-40 yaşlarında 19 adet zeytin, 12-15 yaşlarında 40 adet zeytin, 12-15 yaşlarında 14 adet nar, 12-15 yaşlarında 1 adet mandalin, 12-15 yaşlarında 1 adet yenidünya, 12-15 yaşlarında 4 adet limon, 35-40 yaşlarında 3 adet dut, 20-25 yaşlarında 1 adet incir, 20-25 yaşlarında 1 adet şeftali olmak üzere toplam 301 adet ağaç vardır. Parsel üzerinde 5 adet inşai yapı bulunmaktadır.1. YAPININ taban alanı yaklaşık 161 m¹'dir. Yapı tek katlı yapıdır. Yapı demir profil olarak inşa edilmiştir. Yapı depo olarak kullanılmaktadır. Çatısı trapez saç kaplı çatıdır. Dış cephesinin bir kısmı duvar örülü olup sıvalı olup boyalıdır. Yapının diğer dış cephe kısımları saç kaplıdır. Yapı görünüm olarak yıpranmış durumdadır. Doğramaları demir doğramadır. Elektrik ve su bağlantıları mevcuttur. Yapı mimarlık mühendislik hizmeti esas sınıfı 2B'dir. 2. YAPI yaklaşık 49 m² taban alanlı tek katlı yapıdır. Yapı tuğla yığma olarak inşaa edilmiştir. Yapı mesken-işçi evi olarak kullanılmaktadır. Çatısı atermit kaplı çatıdır. Dış cephesi sıvalı olup boyasızdır. Yapı yıpranmış durumdadır. Doğramaları ahşap doğramadır. Kapısı demir kapıdır. Yapı mimarlık mühendislik hizmeti esas sınıfı 2B'dir. 3. YAPI yaklaşık 33 m² taban alanlı tek katlı yapıdır. Yapı tuğla yığma olarak inşa edilmiştir. Yapı işçi evi olarak kullanılmaktadır. Çatısı atermit kaplı çatıdır. Dış cephesi sıvasız ve boyasızdır. Yapı yıpranmış durumdadır. Doğramaları ahşap doğramadır. Kapısı demir kapıdır. Yapımimarlık mühendislik sınıfı esas sınıfı 2B'dir. 4. YAPI yaklaşık 22 m² taban alanlı tek katlı yapıdır. Yapı tuğla yığma olarak inşa edilmiştir. Yapı işçi evi olarak kullanılmaktadır. Çatısı atermit kaplı çatıdır. Dış cephesi sıvasız ve boyasızdır. Yapı yıpranmış durumdadır. Doğramaları ahşap doğramadır. Kapısı demir kapıdır. Yapı mimarlık mühendislik hizmeti esas sınıfı 2B'dir. 5. YAPI yapı yaklaşık 32 m² taban alanlı tek katlı yapıdır. Yapı tuğla yığma olarak inşa edilmiştir. Yapı işçi evi olarak kullanılmaktadır. Çatısı atermit kaplı çatıdır. Dış cephesi sıvalı olup boyasızdır. Doğramaları PVC doğramadır. Kapısı demir kapıdır. Yapı mimarlık mühendislik hizmeti esas sınıfı 2B'dir.

Yüzölçümü : 28.137,07 m2

Hisse:1/8

İmar Durumu: Kumluca Belediye Başkanlığının 15/09/2022 tarih ve 13342 sayılı yazısında " Taşınmaz Belediyemiz sınırları içerisinde, imar planı içinde yol, karakol, konut, ilkokul, tarım ve sosyal tesis alanında kalmakta TAKS:0.30 KAKS:0.90 A-3 kattır." denilmektedir.

Kıymeti : 3.612.222,00 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2023 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2023 - 14:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2023 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/06/2023 - 14:00

Editör: Emlak Zirvesi