SARAY (TEKİRDAĞ) (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Gölcük'te İcradan Satılık Arsa Gölcük'te İcradan Satılık Arsa

Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İli Saray İlçesi Çukuryurt Mahallesi 2913 Parsel Arsalı ev vasfında taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunamamaktadır. yapılaşmanın orta yoğun olduğu alandadır. Ulaşımı kolaydır. yakın çevresinde 1-3 katlı yapılaşmalar, boş arsalar, ahır, samanlık, depo gibi köy yapıları bulunmaktadır.

Adresi : Tekirdağ İli Saray İlçesi Çukuryurt Mah. 2913 Parsel Sayılı Taşınmaz Saray/ TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 1.100,00 m2

İmar Durumu :Tekirdağ İl İdare Kurulu tarafından 31/08/1989 tarih ve 346 sayılı kararı ile onaylanan köy yerleşik alanı içinde kalmaktadır. Köy yerleşik alanı ve civarı sınırı içinde kalan yerlerde Tekirdağ valiliği tarafından 22/08/2011 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planının 3.3.1.3 kırsal yerleşim alanları başlıklı plan notu geçerli olup, bu maddenin d bendinde '' Bu alanlarda yer alacak yapılar için, maksimum yükseklik (h):9,5 m ( 3 kat ), maksimum kat alanı kat sayısı (emsal):0.75 olacaktır. İlgili belediyesince belirlenecek yapı yaklaşma mesafelerine uyulması kaydıyla Emsal değer, TAKS kısıtlaması olmaksızın kullanılabilir. '' denilmektedir. Ayrıca idareleri tarafından onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti : 1.485.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: 3402 sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.01/12/2006-11371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Gereğince Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilere Satış ve Sınırlı Aynı Hak Tesis Edilemez.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/03/2023 - 13:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/03/2023 - 13:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2023 - 13:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2023 - 13:50
Editör: Emlak Zirvesi