BARTIN İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2013/400 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bartın İl, Merkez İlçe, ELLİBAŞ Mahalle/Köy, DAĞİLİDİ Mevkii, 135 Ada, 157 Parsel, Bilirkişi raporunda; Söz konusu taşınmaz olan 135 ada 57 parsel için T.C. Bartın İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından 20.04.2022 tarih ve E-77548316-754-20085 sayı numarası ile hazırlanarak dosya kapsamına gönderilerek eklenen İmar durum belgesinde belirtildiği üzere; İmar planı dahilinde olmadığı, Köy yerleşik alanı dahilinde olduğu belirtilmiştir. Ayrıca taşınmaza ilişkin bir mimari projeye idare arşiv kayıtlarında rastlanılmadığı belirtilmiştir.Bartın İli Merkez İlçesi, Ellibaş köyü, 135 ada 157 parseldebulunan taşınmazın üzerinde mevcut durumda 4 (dört) adet yapı mevcuttur. Yapıların değerlemesi sonraki sayfalarda tarafımızca yapılmıştır. Genel olarak %5-10 arası eğime sahiptir. Söz konusu taşınmaz Kozcağız merkezine kuş uçuşu 16 km mesafede olduğu, Bartın Merkezine 23 km kuşuçuşu mesafede olduğu, Zonguldak sınırında yer aldığı tespit edilmiştir.Söz konusu taşınmaz üzerinde Fabrika, Lojman, Arıtma ve Kazan dairesinden oluşan toplam 4(dört) adet yapı mevcut durumdadır. Tüm yapılar tek kattan (zemin kattan) oluşturulmuştur. Taşınmazların keşif sırasında kullanımda olmadığı, boş vaziyette olduğu tespit edilmiştir. Bu yapıların değerlemesi hususunda mevcut durumları, konumları, şekilleri, belediye hizmetlerinden faydalanması, yapı yaşları gibi tüm unsurlar değerlendirilmiştir." hususları belirtilmiştir.
Tapu kaydı muhdesat / teferruat / eklenti bilgileri listesine göre yapılan inceleme sonucu yerinde bulunmayan, arızalı olan, eksik olan ve kıymet takdiri günü mahalde bulunan malzemelere ilişkin bilirkişi raporu satış ilanı ekinde bulunmaktadır.

Muğla Bodrum'da İcradan Satılık Arsa Muğla Bodrum'da İcradan Satılık Arsa

Adresi : Bartın İli Merkez İlçesi, Ellibaş Köyü, Dağilidi Mevkiinde, 135 Ada 157 Parsel

Yüzölçümü : 10.050,86 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 2.620.706,44 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir. Tapu Kaydı, Satış İlanı Ekleri ve Şartnameye esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2013/400 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2023 - 10:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2023 - 10:32
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2023 - 10:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2023 - 10:32
Editör: Emlak Zirvesi