Marmaris Selimiye'de İcradan Satılık Arsa Marmaris Selimiye'de İcradan Satılık Arsa

ÇEŞME (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İli, Çeşme İlçesi ,Germiyan Mahallesi 137 Ada, 19 Parsel nosunda kayıtlı zeytin ağaçlı tarla vasfında 21527,23 M2 miktarındaki taşınmaz tapu kaydındaki09.04.2021 tarih 6415 yevmiyeli 3. Derece Arkeolojik sit alanında kalmaktadır şerhiile 11.06.2018 tarih 5750 yevmiyeli Doğal Sit- Netilikli doğal koruma alanında kalmaktadır şerhi tapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır.

Adresi Germiyan Mahallesi Güvercinlik Mevkiinde ada pafta bazında

Yüzölçümü 21.527,13 m2

Arsa Payı Tamamı

İmar Durumu : Celbedilen imar durumuna göre taşınmaz 1/100000 ölçekli Manisa izmir planlama bölgesi cevre düzeni plannda Tarım arazisi olarak planlanan alanda kalmaktadır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü izni olmadan uygulama yapılamaz. İzmir 1 nolu KTVKK nun 12.11.2020 gün ve 11538 sayılıkararı gereği birinci derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır. Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 658 sayıl ilke kararı ile belirlenen Arkelolojik sit alanları koruma ve kullanma koşulları geçerlidir İzmir 1 nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge kurulunun izni olmadan herhangi bir uygulama yapılamaz. 27.04.2018 gün 76074 sayılı Bakan oluru ile onanan İzmir llnumaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma bölge Komisyonunuun 11.01.2018 gün ve 306 sayılı kararı ile Netilikli doğal koruma alanı olarak tescil edilen alanda kalmaktadır. 06.12.2016 gün ve 29910 sayılı resmi gazetede yayımlanan Koruma alanlarda yapılacak Planlara dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümleri geçerlidir. 07.12.2019 gün ve 30971 sayılı resmi gazetede yayımlanan doğal sit alanlarını koruma ve kullanma koşulları ilke kararları geçerlidir. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma komisyonu izni olmadan uygulama yapılamaz. 1/25000 ölçekli veya 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti 3.229.084,50 TL

KDV Oranı %8

1. Satış Günü 27/02/2023 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : Sakarya mahallesi 2001 sokak no 131 ( Çeşme Belediyesi Çakabey Kültür Merkezi Migros üstü ) Çeşme İzmir

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

5- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/8 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Editör: Emlak Zirvesi