YENİŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Başkent Milli Emlak Dairesi'nden Kamu Konutu Satışı Başkent Milli Emlak Dairesi'nden Kamu Konutu Satışı

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili, Yenişehir ilçesi, Çelebi Köyü, Yeniköy İçi Mevkii, 173 Ada 7 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde kerpiçten inşa edilmiş yarı yıkık vaziyette çatısı çok büyük oranda hasar görmüş halihazırda metruk vaziyette olan 38,50 m2 taban alanı üzerinde kurulu mesken amaçlı yapı ile 52,50 m2 taban alanlı ahır yapısının bulunduğu, taşınmazın cephe aldığı yol bazında elektrik ve su alt yapısının tesis edildiği, yakın çevresinde benzer yapıların bulunduğu, köy merkezine 114 mt, Yenişehir ilçe merkezine 6980 mt çizgisel mesafede yer aldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz Arsa niteliğinde tapuda kayıtlı olup, 604,00 m2 yüz ölçümüne sahiptir. Taşınmaz Kırsal Yerleşim Alanları içerisinde yer almaktadır.

Adresi : Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Çelebi Köyü, Yeniköy İçi Mevkii Yenişehir / BURSA

Yüzölçümü : 604,00 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 151.985,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2023 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2023 - 10:20
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2023 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2023 - 10:20