Sakarya Hendek İcra Dairesi Hendek Kemaliye Mahallesinde bulunan dubleks konutu icradan satışa çıkardı.

İHALE DETAYLARI

HENDEK İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Hendek İlçesi, Kemaliye Mah. Mahalle İçi Mevki, 22 Ada, 152 Parsel, 1.288,58 m2 Ana Taşınmaz Yüz Ölçümünde, 2/15 Arsa Paylı, Üç Katlı Betonarme Bina ve Arsası Ana Taşınmaz Niteliğinde, B Blok, 1 ve Çatı Katı, 2 Nolu Bağımsız Bölümde Kayıtlı Mesken-Dubleks Vasfındaki Taşınmaz : Satışa konu taşınmaz ilçe merkezine 400 metre mesafede, ilçe merkezinin kuzeyindedir. Bütün alt yapı hizmetlerinden faydalandığı görülen taşınmazın 1 m2 değeri 1.000,00 TL'dir. Keşif mahalinde yapılan incelemede B bloğun yapılı olmadığı, fiili olarak arsa vasfında olduğu görülmüştür. Taşınmazın satışa esas değeri : 171.810,67 TL'dir.

İmar Durumu Hendek 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Emsal : 1,05 Yençok: 10,00 m konut alanında olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti 171.810,67 TL

KDV Oranı % 8

Kaydındaki Şerhler Tapu Kaydındaki Gibi

1. Satış Günü 07/10/2022 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü 04/11/2022 günü 11:00 - 11:05 arası

40 İlde 499 Arsa Fırsatı 40 İlde 499 Arsa Fırsatı

Satış Yeri : Hendek Belediyesi Nikah Salonu (Mezat Odası)
Kemaliye Mah. 1187 Sok. No:1 Hendek / Sakarya

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/773 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.