İHALE DETAYLARI

ALİAĞA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri İzmir İl, Aliağa İlçe, Yukarı Şakran Mahalle/Köy, Bağarası Mevkii, 54 Ada, 6 Parsel. Dosyamızda mevcut 24/04/2022 tarihli bilirkişi raporuna göre; Aliağa İlçesi, Yukarı Şakran Köyü, Bağarası Mevki, 54 ada 6 parsel nolu taşınmaz tapu kaydında Arsa vasfında olup 559,90 m² dir. Parsel, topografik olarak düz sayılabilecek bir topografyada, geometrik olarak yamuk bir arazi yapısındadır. Taşınmaz üzerinde tek kattan ibaret, kargir, sıvalı, boyalı, kiremit çatılı, demir doğrama giriş kapısı bulunan, iç hacimlerde zeminleri karo, duvarları sıvalı boyalı olan, yaklaşık 60-70 yıllık olduğu düşünülen, 3 oda, salon, mutfak, banyo-wc den ibaret 78,20 m² alanlı yapı mevcuttur. Ayrıca taşınmaz üzerinde1 adet incir, yak. 2 adet badem, 1 adet ceviz, 2 adet kayısı, 1 adet asma, 1 adet armut, 1 adet portakal, 1 adet nar ağacı bulunmaktadır. Dosyada mevcut tapu kaydının muhdesat bilgileri hanesinde üzerindeki ev Kani Vural ile Fatma Vural'a aittir bilgisi bulunmaktadır. Taşınmaz, 3139 sokağa cephelidir. Taşınmaz denize yak. 160m mesafededir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü verilerine göre taşınmaz, YeniŞakran Mahallesi, 3139 Sokak No:3 posta adreslidir. Parselin aynen taksimi mümkün değildir. İmar Durumu: Dosyada mevcut bilgiye göre konu taşınmaz 1/1000 ölçekli planda ayrık nizam, 2 kat, e:0,60 yapılaşma koşuluna sahip konut alanı olarak planlı alanda kalmaktadır

Adresi İzmiri İli Aliağa İlçesi, Yukarışakran Mahallesi, Bağarası Mevkii, 54 Ada, 6 Parsel.

Yüzölçümü 559,90 m2

İmar Durumu Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Yenişakran uygulama revizyon imar planında ayrık nizam 2 kat, emsal 0.60 konut alanı olarak planlı alanda kalmaktadır.

Kıymeti 1.452.610,00 TL

Başakşehir Belediyesi'nden Arsa Satışı Başakşehir Belediyesi'nden Arsa Satışı

KDV Oranı %8

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü 02/02/2023 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü 01/03/2023 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : İzmir / Aliağa: Kültür Mah. Lozan Cad. Aliağa Belediye Binası yanında bulunan konteynır.

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/19 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.