Başakşehir'de İcradan Satılık Arsa Başakşehir'de İcradan Satılık Arsa

İHALE DETAYLARI

DİKİLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri İzmir İl, Dikili İlçe, SALİHLER Mahalle/Köy, 397 Ada, 4 Parsel, sayılı arsa vasıflı taşınmaz, Dikili- Salihler Yoluna 470 m mesafede, Dikili - Çanakkale yoluna 1.200 m mesafededir, denize 770 m mesafededir, yol, su ,kanal vb altyapı hizmetleri yoktur, düz bir yapıya sahiptir.

Yüzölçümü 477,90 m2

İmar Durumu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Blok nizam 2 Kat Konut Alanı kullanımında kalmakta , yapılaşma koşulları Taks;0,15 Kaks;0,30 şeklindedir.

Kıymeti 3.000.000,00 TLKDV Oranı %8

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 10/02/2023 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü 24/03/2023 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri : DİKİLİ ADLİYESİ GİRİŞ KAT MÜZAYEDE SALONU

TEMİNAT MİKTARI : 600.000,00 TL'NİN TR 6000 0150 0158 0073 0108 7982 İBAN NOLU (HESAP

ADI : DİKİLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ) HESABA YATIRILARAK DEKONTUN MEMURLUĞUMUZA İBRAZ EDİLMESİ İHTAR OLUNUR. NAKTİ PARA ALINMAYACAKTIR

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/34 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.