İzmir, Menderes İlçesi, (Cumaovası) Kemalpaşa Mahallesinde 287 metrekare konut imarlı arsa mahkemeden satılıktır.

İHALE DETAYLARI

MENDERES (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLAN

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Özellikleri :

İzmir İli, Menderes İlçesi, (Cumaovası) Kemalpaşa Mahallesi 148 ada 10 parselde kayıtlı arsa vasıflı 287,88 m2 ölçümlü taşınmazdır. Taşınmaz Menderes ilçe merkezindedir. Belediye Binasının olduğu ilçe meydanına 280 metre kuş uçumu mesafededir. Kaymakamlık binasına 800 metre, Menderes Gümüldür Özdere Çevre yoluna 1000 metre kuşuçumu mesafededir. Menderes ilçe merkezindeki Çarşı alışveriş alanlarına yakın konumdadır. Ulaşım kolaylığı vardır. Belediyenin yol su elektrik gibi alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın1/1000ölçekli uygulama imar planını içerisinde konut alanında kalmakta olup, yapılaşma koşulu serbest nizam 3 kat olduğu incelenmiştir. Taşınmazın ilçe merkezinde kaldığı çevresinin benzer özellikteki parseller olduğu konut bölgesi olarak planlandığı Parselin güney yönünde 7 sokağa cephesi olduğu yolun dar olduğu yolun karşı tarafının konut alanı olduğu, Kuzey,batı ve doğu yönlerinde komşu parsele cephesi olduğu incelenmiştir Taşınmazın zemini düz bir yapıya sahip olduğu incelenmiştir. Parsel üzerinde parsel yol cephesinde 2 mt yüksekliğinde sıvalı ve kireç boyalı briket bahçe duvarı olduğu bunun yanı sıra hiçbir maddi değeri olmayan tek duvar kalıntısı kalmış kerpiç bir yapının yıkıntısı olan inşaai muhdesatın olduğu incelenmiştir. Taşınmazın zemin değerinin 935.610,00 TL, üzerinde bulunan Briket bahçe duvarının maktuen değerinin 390,00 TL olduğu, buna göre parselin/taşınmazın toplam değerinin 936.000,00 TL olduğu değerlendirilmiştir.

Adresi : Kemalpaşa Mah.7. Sokak N:14 Menderes Menderes / İZMİR

Yüzölçümü : 287,88 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : 1/1000ölçekli uygulama imar planını içerisinde konut alanında kalmakta olup, yapılaşma koşulu serbest nizam 3 kat olduğu incelenmiştir.

40 İlde 499 Arsa Fırsatı 40 İlde 499 Arsa Fırsatı

Kıymeti : 936.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler : Yoktur

1. Satış Günü : 20/02/2023 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 20/03/2023 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : MENDERES ADALET SARAYI - Menderes Adliyesi 1.Kat koridoru, Bilgi İşlem Odası önü MENDERES / İZMİR

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/17 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.